Minima ontzien bij invoering nieuw systeem afvalstoffenheffing

Foto: gemeente Arnhem

Arnhemmers die van een minimuminkomen moeten rondkomen, worden met de invoering van het nieuwe betaalsysteem voor afvalstoffenheffing positief beloond als ze minder afval aanbieden.

Zodra de gemeente in 2020 overstapt op een ander betaalsysteem voor de afvalstoffenheffing (diftar) worden Arnhemmers uitgedaagd hun afval beter te scheiden.

Diftar

De Arnhemse gemeenteraad heeft als voorwaarde gesteld dat bij de invoering van diftar Arnhemmers met een minimuminkomen er niet op achteruit mogen gaan. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders de hiervoor beschreven oplossing bedacht. De gemeenteraad moet hier nog mee instemmen.

Kwijtschelding

Op dit moment is er een kwijtscheldingsregeling voor inwoners die op of onder de 100 procent van het sociaal wettelijk minimum leven. Deze groep betaalt geen afvalstoffenheffing. Bij diftar bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en een variabel deel. In het voorstel van het college worden de minima volledig vrijgesteld van het ‘vaste deel’. Daarnaast is er een variabel deel: het aantal keren dat een restafvalzak in de ondergrondse container wordt gegooid.

Teruggave

In het voorstel van het college kunnen minima met een éénpersoonshuishouden 46 keer kosteloos een 30-literzak in de ondergrondse container gooien. Bij een meerpersoonshuishouden is dit afhankelijk van het aantal personen maximaal 260 keer. Als het storttegoed niet volledig wordt gebruikt, wordt de waarde daarvan teruggeven aan de inwoner. De gemeente onderzoekt nog of hiervoor de GelrePas gebruikt kan worden. Met deze regeling wil het college ook de minima stimuleren afval goed te scheiden. Het plan is om het nieuwe betaalsysteem in 2020 in te voeren.

Invloed op afvalstoffenheffing

Op dit moment betaalt een Arnhems huishouden afvalstoffenheffing afhankelijk van de samenstelling van een huishouden. Een eenpersoonshuishouden betaalt € 181 per jaar. Een meerpersoonshuishouden betaalt € 245 per jaar. Bij de nieuwe vorm van afvalstoffenheffing geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’ en komt er een vast en een variabel tarief. Uit het vaste tarief worden de kosten om gescheiden afval zoals groente- en tuinafval, papier en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken in te zamelen en te verwerken betaald.

Variabel tarief

Daarbovenop betalen inwoners per keer een bedrag als ze restafval aanbieden (variabel tarief). Door afval goed te scheiden heeft een inwoner invloed op de hoogte van zijn afvalstoffenheffing. Hoe meer restafval een huishouden aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing is. De hoogte van het vast en variabel tarief moet nog worden vastgesteld.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden