Integraal Handhaver

Het cluster Openbare Ruimte richt zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Arnhem. De taak: Arnhem schoon, heel en veilig houden. Het cluster bestaat uit 7 afdelingen te weten, Projectleiding, Directievoering en Ontwerp, Gebieds- en procesbeheer, Productbeheer, Wijkonderhoud, Stedelijk onderhoud en Vergunning en Handhaving.

article
46295
Het cluster Openbare Ruimte richt zich op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte
https://arnhem.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181217/integraal-handhaver-2/
2018-12-17T14:13:36+02:00
Gemeenteberichten