112

Raad van State doet nog geen einduitspraak over doortrekken A15

Foto: Knooppunt Ressen.ViA15.nl

De Raad van State heeft afgelopen woensdag weer geen definitieve uitspraak gedaan over het doortrekken van de snelweg A15 naar de A12 in de buurt van Arnhem. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet meer informatie geven.

De informatie betreft het voornemen om de stikstofruimte van zes boerderijen die gaan stoppen, in te zetten voor het bouwproject. Dat wordt extern salderen genoemd en dat mag, maar onder voorwaarden, zo heeft de raad woensdag bepaald.

Tracébesluit bijna in orde

Het tracébesluit is bijna in orde, maar nog niet helemaal, aldus de Raad van State. De minister krijgt zes maanden de tijd om het extern salderen nader te onderbouwen. Het is de derde keer dat de Raad van State een tussenuitspraak doet in deze zaak, die al sinds 2017 bij de Raad van State ligt.

Voor vrachtverkeer van Rotterdam naar Duitsland

De A15 is de belangrijkste verbinding over de weg voor vrachtverkeer van Rotterdam naar Duitsland en verder. De snelweg houdt op bij Ressen in Gelderland. Het verkeer moet via Arnhem naar de A12 rijden. Dat zorgt voor dagelijkse lange files. Er is al tientallen jaren gesproken en geprocedeerd over de doortrekking van de A15 naar de A12, inclusief verbredingen van snelwegdelen. In 2017 belandden bezwaren tegen het tracébesluit bij de Raad van State. Een eerdere tussenuitspraak leverde onder meer op dat nu voor alle bouwprojecten in het land de stikstofuitstoot tot op 25 kilometer van de locatie berekend moet worden.Raad van State

Stuk A15 voert door natuurgebieden

Het nieuwe stuk A15 voert door natuurgebieden. De Raad van State vindt het nog niet duidelijk of de stikstofneerslag in die gebieden omlaag moet om de natuur te herstellen. Als dat nodig is moet per gebied worden aangegeven welke maatregelen daarvoor worden genomen. Pas als dat nader is onderbouwd, kan de raad beoordelen of de stikstofwinst die in de gebieden wordt behaald door het (deels) opkopen van zes boerderijen mag worden gebruikt voor de uitvoering van ViA15, zoals het wegenproject heet. Het is volgens de raad niet voldoende om alleen te verwijzen naar algemene maatregelen uit het Programma stikstofreductie en natuurverbetering maar daarmee is nog niet voor deze zeven beschermde natuurgebieden afzonderlijk aangegeven of er nog andere maatregelen nodig zijn. Zonder deze nadere onderbouwing per natuurgebied kan de Afdeling bestuursrechtspraak op dit moment niet beoordelen of de stikstofwinst mag worden ingezet voor het tracébesluit.

Te weinig informatie

Zo moet eerst duidelijk zijn hoe de Natura 2000-gebieden ervoor staan. Moet de stikstofneerslag daar omlaag om de natuur te herstellen of te verbeteren? Dan mag de ‘stikstofwinst’ die is behaald met het opkopen van de agrarische bedrijven alleen worden ingezet als ook andere maatregelen worden genomen die ervoor kunnen zorgen dat de stikstofneerslag op de Natura 2000-gebieden vermindert. Het stikstofonderzoek bevat op dit moment nog te weinig informatie om dit voor zeven Gelderse natuurgebieden te kunnen vaststellen. Weliswaar wordt er verwezen naar algemene maatregelen uit onder meer het Programma stikstofreductie en natuurverbetering, maar daarmee is nog niet voor deze zeven beschermde natuurgebieden afzonderlijk aangegeven of er nog andere maatregelen nodig zijn. Zonder deze nadere onderbouwing per natuurgebied kan de Afdeling bestuursrechtspraak op dit moment niet beoordelen of de stikstofwinst mag worden ingezet voor het tracébesluit.

Bezwaren ingediend

De Vereniging Natuur en Milieufederatie Gelderland heeft als enige bezwaren ingediend tegen het extern salderen. Daarmee is deze vereniging de enige bezwaarmaker die overblijft in de zaak. Voor onder meer Mobilisation for the Environment (MOB) is de zaak afgelopen, omdat de hoogste bestuursrechter de bezwaren tegen het uitgevoerde stikstofonderzoek ongegrond heeft verklaard.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat aan de slag om de onderbouwing te verbeteren, zegt een woordvoerder. “Je weet nooit hoe lang je daarover doet. Alles is erop gericht om binnen de termijn te leveren.”

Het bericht Raad van State doet nog geen einduitspraak over doortrekken A15 verscheen eerst op Nieuws.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen