Meer standplaatsen voor Arnhemse woonwagenbewoners

Foto: Google streetview

De gemeente Arnhem gaat samen met de woningcorporaties een plan van aanpak maken over de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens.

Uit een door de gemeente gehouden woonbehoefteonderzoek blijkt dat de Arnhemse woonwagenbewoners er graag 98 extra standplaatsen bij willen hebben. In het plan van aanpak wordt ook opgenomen hoe eventuele uitbreiding van het aantal standplaatsen planologisch kan worden ingepast en of dat financieel haalbaar is. Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem wordt bij de plannen betrokken.

Elke bewoner gesproken

Voor het onderzoek werden alle woonwagenkampen bezocht en is met elke bewoner gesproken. Daarnaast hebben alle bewoners een vragenlijst ingevuld om hun wensen en opmerkingen te laten weten. Ook is er met de in 2018 opgerichte huurdersvereniging overlegd; van de vereniging zijn de meeste bewoners lid.

Grotere standplaatsen

Uit het woonbehoefteonderzoek bleek ook dat er behoefte is aan grotere standplaatsen. De wagens staan vaak zo dicht op elkaar dat het niet brandveilig is. Daarnaast is er behoefte aan de mogelijkheid om woonwagens te huren. Ook vinden veel woonwagenbewoners dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de bestrating, het groen en de bergingen bij de standplaatsen. In het plan van aanpak komt te staan in hoeverre deze wensen kunnen worden vervuld. Het plan van aanpak wordt nog voor het eind van het jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

Volgende stap

Wethouder Wonen Ronald Paping: ‘Het is goed dat we nu weten welke wensen de woonwagenbewoners precies hebben. Nu zetten we de volgende stap: samen kijken hoe en in hoeverre standplaatsen gerealiseerd kunnen worden en op welke termijn. Daarbij kijken we ook goed naar de planologische en financiĆ«le aspecten. De brandveiligheid nemen we nadrukkelijk mee in dit plan van aanpak. Daarnaast gaan we op zoek naar partners met wie we die samen kunnen realiseren.’

Extra standplaatsen gewenst

Momenteel zijn er 128 standplaatsen voor woonwagens, verdeeld over dertien locaties. 45 bewoners wonen nog in bij hun ouders, maar willen ook graag in een woonwagen wonen. Nog eens 45 inwoners won en nu in een regulier woonhuis, maar willen ook graag terug naar het woonwagenkamp. In totaal zijn er 98 huishoudens die graag weer in Arnhem een woonwagen willen wonen. Via natuurlijk verloop komen er de komende 35 jaar maximaal 35 standplaatsen vrij. Volgens het onderzoek is dat onvoldoende om in de wens te voorzien.

Huidige standplaatsen te klein

Net als in het eerder onderzoek blijkt ook nu dat de standplaatsen zelf ook te klein zijn voor huidige maatstaven. Gemiddeld is een standplaats nu 150-200 m2 groot, terwijl dat tussen de 250 en 400 m2 zou moeten zijn. De woonwagens staan nu soms zo dicht op elkaar dat bij brand het vuur veel te makkelijk naar de buren kan overslaan. Daarnaast is er een specifieke behoefte aan het huren van zowel de standplaats als de woonwagen, vooral voor inwoners met een wat smallere beurs. Nu is het zo dat de standplaats doorgaans gehuurd wordt, maar dat de woonwagen zelf eigendom van de bewoner is.

 

Op de foto het woonwagenkampje aan de Bethaniƫnstraat in Presikhaaf. Foto: Google Streetview.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden