Arnhem gaat anders werken om meer mensen aan een baan te helpen

Foto: Pixabay

De gemeente Arnhem wil meer mensen uit de bijstand aan werk helpen. Daarom gaat Arnhem haar eigen afdeling werk en inkomen grondig reorganiseren.

Het hebben van werk is goed is voor mensen, zowel financieel als sociaal, aldus wethouder Martien Louwers (PvdA). Wanneer mensen werken, zijn er minder zorgen. Zij bewegen over het algemeen meer, zijn gezonder en voelen zich nuttiger. Daarom heeft het college de ambitie om 500 mensen extra uit de bijstand te laten stromen, dus bovenop het landelijk gemiddelde.

Andere benadering

Afgelopen week presenteerde het college van burgemeester en wethouders het plan ‘doorbraak naar werk’. Eén van de belangrijkste zaken in dat plan is een totaal andere benadering van inwoners die een uitkering hebben. Zij krijgen één aanspreekpunt: een consulent of regisseur die hen helpt met het zoeken naar passend werk, maar die ook andere problemen zoals schulden of armoede aanpakt. De consulent blijft in contact met de inwoner en biedt ook nazorg.

Meer flexibiliteit

De nieuwe werkwijze vraagt om een flexibele instelling van de medewerkers van de gemeente. Zij moeten in staat zijn om breder te kijken dan nu gebeurt. Het roer moet echt om. Daarom wordt de afdeling werk en inkomen grondig gereorganiseerd. Dat kost 6 miljoen euro, verdeeld over vier jaar. Dat bedrag is onder andere bedoeld voor implementatie, opleidingen en frictiekosten.

Instroom voorkomen

Wethouder Martien Louwers

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Iedere aanvraag voor een uitkering gaan we beschouwen als een vraag naar werk. We kijken dus direct wat het werkperspectief voor iemand is. We gaan dicht naast de inwoners staan, in de eigen leefomgeving en kijken naar inkomen, de mogelijkheid om te gaan werken, en eventuele zorgbehoefte. Ik wil instroom in de bijstand ook zoveel mogelijk voorkomen, Zeker als het om jongeren gaat. Voor het voortgezet speciaal onderwijs bijvoorbeeld, hebben we de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt goed geregeld. Die systematiek willen we ook gaan hanteren bij het MBO.”

Door ‘bemiddelen aan de poort’ wordt op dit moment al succesvol voorkomen dat mensen die hun baan verliezen in de bijstand belanden. Deze formule gaat het college dan ook bij meer doelgroepen inzetten dan nu het geval is. Ook krijgt inclusief ondernemerschap hoge prioriteit. Door een netwerk van inclusieve ondernemers hoopt het college dat ook andere werkgevers zich openstellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zullen gesprekken plaatsvinden met werkgevers om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan.

2,5 miljoen beschikbaar

De gemeente wil zich als een lerende organisatie opstellen. Daarom gaat ze nauwkeurig monitoren wat werkt en wat werkt niet. Om innovatieve ideeën en plannen een kans te geven is een werkinvesteringsfonds van 2,5 miljoen beschikbaar. Hierbij kan worden gedacht aan een wijkbedrijf waar mensen in hun eigen omgeving de eerste stappen naar betaald werk kunnen zetten. Of aan maatwerktrajecten waarbij jongeren zonder startkwalificatie vaktechnische vaardigheden leren die zij bij meerdere werkgevers kunnen inzetten.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden