Kvk meldt tekenen herstel Gelderse economie

Foto:

Ondanks de lage investeringsbereidheid en de dalende
werkgelegenheid ziet de kamer van koophandel lichtpuntjes voor de Gelderse
economie. Het bedrijfsleven is minder somber dan voorheen en heeft de
exportresultaten zien verbeteren. Dit blijkt uit de COEN-resultaten over het
vierde kwartaal 2013.

Economische klimaat
Het bedrijfsleven in Gelderland
is minder negatief over het economische klimaat. Vooral in de industriële
sector is de stemming aanmerkelijk verbeterd. Voor het vierde kwartaal wordt
een verdere verbetering van het economische klimaat verwacht.

Omzet
De Gelderse bedrijven hebben de
omzet in het derde kwartaal zien afnemen. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal
zijn positief. Met name de transportsector, de industrie en de detailhandel –
met de lucratieve decembermaand in het vooruitzicht – houden rekening met
hogere omzetten.

Export
Het in het tweede kwartaal
ingezette herstel van de export zet in het derde kwartaal door. Voor het vierde
kwartaal zijn de verwachtingen zeer positief. Alle sectoren verwachten dat de
export (fors) zal toenemen. De Gelderse exporteurs gaan ervan uit mee te profiteren
van de verder aantrekkende wereldhandel.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid daalt nog
altijd. Alleen het tempo waarin dit gebeurt neemt af. Voor het vierde kwartaal wordt
nog geen werkgelegenheidsherstel voorzien. In alle sectoren wordt rekening gehouden
met een verdere personeelskrimp.

Investeringen
De investeringsbereidheid van
het Gelderse bedrijfsleven is nog altijd laag. Door de slechte economische situatie en de
strenge kredieteisen van banken stellen bedrijven investeringen uit. Voor het
vierde kwartaal
wordt een
lichte verbetering van het investeringsklimaat verwacht. Met name in de
industriële sector is dit het
geval.

Winstgevendheid
Voorzichtig mag er hoop geput worden uit het feit dat
er meer bedrijven in Gelderland een verbetering van de winstgevendheid noteren.
Vooral in de industrie en de zakelijke dienstverlening is de winstgevendheid verbeterd.

 coen-2013

 Het volledige rapport met de resultaten
van Nederland is te downloaden op
www.kvk.nl/coen. Het rapport met de
resultaten van Gelderland is te downloaden op
www.kvk.nl/coengelderland.

Over COEN

De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek
van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamers van
Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer
per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse
bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt
in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen. De
enquête is gebaseerd op kwalitatieve verwachtingen van ondernemingen en geeft
daarom een stemmingsbeeld van ondernemers over de huidige en toekomstige gang
van zaken.
    

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden