Hittestress Monitor 2020 voor dieren

Foto: Wakker Dier

In 2020 hadden tot nu toe 110 miljoen dieren last van hittestress, aldus een schatting van Wakker Dier. Die organisatie houdt het aantal dagen bij waarop dieren in de vee-industrie hittestress kunnen krijgen.

In Gelderland hadden waarschijnlijk zo’n 16,5 miljoen dieren last. “De cijfers tonen de immense omvang van het leed. Een Nationaal Hitteplan voor deze dieren is bittere noodzaak,” aldus Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

Aantal hittestressdagen neemt toe

Wakker Dier monitort de dagen waarop temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg zijn om hittestress te veroorzaken bij dieren in de vee-industrie. Dit jaar telt tot nu toe 17 hete dagen en staat daarmee in de hittestress top vijf, gerekend vanaf 1950. Door klimaatverandering neemt het aantal hittestressdagen toe. Sinds 1950 is met een stijging van twintig naar 45 dagen per jaar sprake van meer dan een verdubbeling.

Provincie Gelderland

In Gelderland komen zo’n vierenveertig hittestressdagen per jaar voor, bij een landelijk gemiddeld van vijfenveertig dagen. Dat is ruim anderhalf keer zoveel als in 1970, toen er gemiddeld 25 hittestressdagen per jaar waren. 2020 kende tot nu toe 17 hittestressdagen en 16,5 miljoen dieren die daar waarschijnlijk last van hadden.

Heetste provincies

De provincies met het meeste vee hebben ook de meeste hittedagen. In Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel lopen temperatuur en luchtvochtigheid het vaakst op. Alleen al in Noord-Brabant hadden dit jaar 32 miljoen dieren waarschijnlijk last van hittestress. In Limburg en Overijssel waren dit respectievelijk 19 en 11 miljoen dieren.

Nationaal Hitteplan, ook in stallen

Wakker Dier wil dat minister Schouten een Nationaal Hitteplan voor Dieren maakt en ingrijpt om ernstig dierenleed door hittestress te voorkomen. Onlangs introduceerde de minister een hitteplan voor diertransport, maar de eisen zijn te slap om het welzijn van dieren substantieel te verbeteren. Om hittestress in stal of weide te voorkomen, heeft de overheid nog geen enkele maatregel genomen.

Over Wakker Dier

Wakker Dier komt op voor de dieren in de vee-industrie. De organisatie spreekt bedrijven aan op dierenleed, met campagnes tegen kiloknallers en plofkippen. Bijna 35 duizend donateurs en de Nationale Postcode Loterij helpt hen daarbij.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden