SnelleFietsRoute door Velp komt er niet

Foto: Provincie Gelderland

Gezamenlijk werd door provincie en gemeenten gewerkt aan een SnelleFietsRoute (SFR) tussen Arnhem en Dieren. Gemeente Rheden wil een veilige fietsverbinding tussen Arnhem en Dieren, maar uiteindelijk geen SnelleFietsRoute door Velp tot aan Dieren.

Omdat de Hoofdstraat in Velp niet kan voldoen aan de eisen van de SFR besloot de gemeenteraad van Rheden dat dit gedeelte niet bij de SFR kan horen. Rheden is de eerste gemeente in Nederland die de aanleg van een snelle fietsroute tegenhoudt. De meeste gemeenten zijn juist erg enthousiast op de aanleg van dergelijke fietsroutes met financiële hulp van de provincie.

Niet verder door gemeente Rheden

Naar aanleiding daarvan heeft de provincie zich beraden over de ontstane situatie. Uitkomst hiervan is dat de provincie Gelderland de SFR alleen financieel mogelijk maakt vanaf De Berenkuil in Arnhem tot aan het scholencomplex van de HAN – Van Hall Larenstein en niet verder door de gemeente Rheden. Het aan te leggen fietspad HAN – Van Hall Larenstein, maakt deel uit van de SFR. Daar eindigt de SnelleFietsRoute.
Bij de herinrichting van het centrum van Velp gaat de gemeente de Hoofdstraat zodanig aanpassen dat de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verbeterd wordt. Voor het gedeelte Velp-Dieren is afgesproken om in overleg met inwoners te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Fietspad HAN – Van Hall Larenstein

De gemeenten Arnhem en Rheden leggen samen het fietspad tussen de scholen HAN – Van Hall Larenstein aan. Dit heeft de gemeenteraad al in januari 2020 besloten, vooruitlopend op de tracékeuze van het vervolg van het SFR door Velp. Dit fietspad zorgt voor een goede verbinding tussen de campussen van de beide hogescholen. De planning is dat de uitvoering nog dit jaar gaat starten.

Hoe verder

Wethouder Hofstede van gemeente Rheden: “We vinden fietsen belangrijk in onze gemeente en stimuleren dat zoveel mogelijk. Daarom willen we een goede fietsverbinding tussen Arnhem en Dieren ook al is er nu geen sprake meer van een snelle fietsroute tussen Velp en Dieren. Maar wij gaan wel voor een veilige inrichting van ons fietsnetwerk waarbij het bevorderen van het fietsgenot en leefbaarheid voor ons belangrijke uitgangspunten zijn.”

Snelle fietsroutesSnelFietsRoutes

De provincie legt snelle fietsroutes aan op deels bestaande fietsroutes, die ze slim met elkaar verbindt tot een doorlopend traject. De snelle fietsroutes hebben vlak asfalt en weinig obstakels. Verder is er op deze fietsroutes zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor ontstaan snelle fietsroutes zodat je sneller kiest voor de fiets naar je werk of studie.

Voordelen voor fietsers

  • Tijdsbesparend: Voorrang voor de fietser; routes tot in hartje stad en weinig omwegen
  • Comfortabel: Flauwe bochten, vlak asfalt en lichte hellingen
  • Ruim: Ruimte om met zijn tweeën naast elkaar te fietsen én om in te halen
  • Veilig: Auto’s en fietsers zo veel mogelijk gescheiden, brede en toegankelijke fietstunnels en goede verlichting
  • Herkenbaar: Eenduidige bewegwijzering en herkenbaar rood asfalt
  • Gezond: Fietsen is gezond.
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden