Konikspaarden en Galloways krijgen 24 extra voetbalvelden ruimte in Meinerswijk

Foto: Gemeente Arnhem

De kuddes van Konikspaarden en Galloway-runderen in Meinerswijk hebben er vanaf nu 12 hectare meer land bij om te grazen. Dat kan, omdat de gemeente nu beheerder is van een groter aaneengesloten natuurgebied van in totaal zo’n 155 hectare.

Door een wildrooster te verplaatsen en afrastering aan te leggen,kunnen de twee kuddes nu in een groter gebied grazen.

Meer ruimte voor natuur

De gemeente had het gebied al in december in beheer gekregen. De werkzaamheden konden echter pas beginnen als het broedseizoen helemaal voorbij is. In het gebied leven bijna 200 vogelsoorten, meer dan 10 zoogdiersoorten en ruim 450 plantensoorten. Zo wordt de bever regelmatig waargenomen. Ook de bosrietzanger en de rietgors worden vaak gespot. De kaardenbol is deze tijd van het jaar nog goed zichtbaar, net als de kattendoorn en de aangenaam geurende agrimonie.  Ieder soort heeft zijn eigen plek in de gevarieerde natuur.

Nieuw, jong bos

De natuur kan grotendeels zijn gang gaan in Meinerswijk. Dat geldt, dus, ook in het meest zuidelijke deel van het gebied, waar nu ook de grazers mogen komen. Er zijn al 29 jaar kuddes van 24 Konikspaarden en 28 Gallowayrunderen in het gebied. De laatste jaren ontstaat er bovendien als vanzelf nieuw, jong bos van onder meer meidoorns en wilgen. Dat trekt weer nieuwe vogels en insecten aan. Dit bos kan hier verder uitgroeien, omdat het buiten het stroomgebied van de rivier bij hoog water ligt.

Stiltegebied

De gemeente heeft in een natuurbeheerplan vastgelegd op welke manier straks het hele natuurgebied van Meinerswijk- Bakenhof beheerd gaat worden. Het meest zuidelijke deel van Meinerswijk wordt een stiltegebied. Daar heeft de natuur de boventoon. En vanaf het hoger gelegen fietspad aan de rand is er een prachtig uitzicht over het gebied. In het overige deel van de uiterwaarden zijn fiets- en wandelpaden door de uiterwaard zelf, zodat Arnhemmers zo van het gebied kunnen genieten.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden