Gevolg referendum: niet meer betalen per afvalzak vanaf 1 juni

Foto: Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem stopt per 1 juni met diftar, het systeem waarbij inwoners per vuilniszak restafval betalen. Vanaf dat moment betalen inwoners weer een vast tarief, waarbij alleen onderscheid wordt gemaakt tussen éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Dit is het gevolg van de uitslag van het referendum dat op 17 maart over diftar is gehouden. Een meerderheid van de Arnhemmers die een stem uitbrachten (53%) vond dat diftar (betalen per afvalzak) weer moest worden afgeschaft. De gemeenteraad heeft daar afgelopen woensdag toe besloten.

Weer een vast tarief

Op dit moment werkt het college burgemeester en wethouders aan een voorstel om over te kunnen gaan naar vaste tarieven. De gemeenteraad kan daar waarschijnlijk in mei een besluit over nemen. Als dat gebeurt kan diftar op 1 juni worden afgeschaft. Arnhemmers betalen dan weer een vast tarief en niet meer per afvalzak. Vanaf 1 juni begint de gemeente dan ook met aanpassen/vergroten van de opening van de containers. De inschatting is dat het twee maanden duurt voor alle containers zijn aangepast.
Uiteraard worden de inwoners tijdig geïnformeerd over de veranderingen die op stapel staan.
De raadsbrief is online te lezen via het raadsinformatiesysteem.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden