Van starter tot gevorderde: arbeidsmarkt voor hbo’ers in de lift

18 januari 2017

De vooruitzichten voor afgestudeerde hbo’ers zijn goed, zo blijkt uit het onderzoek ‘Van starter tot gevorderde’. Het rapport is gebaseerd op de HBO-Monitor die in 2015 voor het eerst afgestudeerden niet alleen anderhalf jaar, maar ook 5 jaar na diplomering ondervroeg over hun ervaringen.

Meeste hbo’ers na 5 jaar op hun plek

De lange-termijn-gegevens maken het mogelijk individuele loopbaantrajecten in kaart te brengen. Van de Nederlandse hogescholen werkte 80% mee aan dit onderzoek van ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht.

Conclusie van het rapport (pdf): de arbeidsmarktpositie van hbo’ers is 5 jaar na diplomering nog sterker dan kort na diplomering.

Aantrekkende economie en groeiende competenties

Van alle afgestudeerden die in 2011 somber waren over hun carrièreperspectieven is in 2015 de helft veel positiever, want 75% van de afgestudeerden die in 2011 geen zicht hadden op een vaste aanstelling werkte in 2015 in vaste dienst.

Dit kan deels worden verklaard door de aantrekkende economie, maar ook door de groeiende competenties van afgestudeerden. Zo is het aandeel afgestudeerden dat leiding geeft aan medewerkers in de onderzochte periode met bijna 10% gestegen.

Werk op hbo-niveau

Uit het onderzoek blijkt verder dat het overgrote deel van de afgestudeerden dat een jaar na afronding van de hbo-opleiding werkloos was, 5 jaar na afstuderen werk heeft gevonden. Meer dan de helft van deze groep heeft bovendien werk op hbo-niveau.

Van de mensen die al direct een baan in de eigen vakrichting én op hbo-niveau vinden, heeft 89% na 4 jaar nog steeds een baan in de eigen richting en 92% ook nog steeds op hbo-niveau. Slechts 2% is werkloos.

Baan binnen de studierichting

Ken je iemand die een jaar na afstuderen nog steeds werkzaam is bij zijn of haar studentenbaantje in de kroeg of het callcenter omdat hij of zij maar geen geschikte baan weet te vinden? Uit het onderzoek blijkt dat de helft van deze groep (53%) 5 jaar na afstuderen een baan op hbo-niveau heeft. Daarnaast heeft 15% van deze groep weliswaar geen baan op hbo-niveau, maar wel een baan binnen de studierichting.

Zelfstandigen sectoren Taal & Cultuur

Het aantal zelfstandigen onder afgestudeerden uit de sectoren Taal & Cultuur is tussen 2011 en 2015 fors afgenomen, van ongeveer 6 op de 10 naar 4 op de 10. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de forse bezuinigingen in de cultuursector vanaf 2013, onder andere door afbouw van subsidies. Die maakten (voortzetting van) eigen initiatieven van kunstenaars moeilijker.

Bron: HBO-Monitor

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen