Boeklancering voor verduurzamen van historische woningen

jun 27 , 9:00 Kunst en Cutluur
overhandiging detailboek een warme jas 1
Op 20 juni was het detailboek ‘Een warme jas’ gelanceerd. Het boek staat vol met uitgetekende bouwkundige details met uitleg over hoe historische panden kunnen worden verduurzaamd.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigde wethouder Hofman van de gemeente Rheden, mede namens de gemeenten Arnhem en Ede, het eerste exemplaar uit aan Edwin Küpers, teammanager cultuur provincie Gelderland. Het boek is gratis digitaal te raadplegen op www.eenwarmejasvooroudehuizen.nl .

Inspiratie

Het boek is vooral bedoeld als inspiratie om monumenteigenaren, aannemers en restaurateurs op weg te helpen met de mogelijkheden. Het zijn geen voorgeschreven oplossingen.
Paul Hofman, wethouder Erfgoed en Duurzaamheid gemeente Rheden: “We willen historische gebouwen graag bewaren voor de toekomst. Maar moeten ze ook aanpassen aan de moderne tijd, zodat ze bijvoorbeeld energiezuiniger worden. Dit voorkomt leegstand en verval. Het delen van kennis helpt eigenaren in wat wel en niet mogelijk is.” Het boek gaat ook gemeenten en omgevingsdiensten helpen om hun taak als vergunningverlener eenvoudiger te maken.

In het boek staan veel bouwkundige details

Van de meeste constructies in historische gebouwen is inmiddels bekend hoe deze het beste verduurzaamd kunnen worden en wat hierbij de aandachtspunten zijn. Op initiatief van de gemeente Rheden, en dankzij een financiële bijdrage van de Provincie Gelderland, hebben de gemeenten Arnhem, Ede en Rheden deze kennis gebundeld in het boek. In het digitale boek wordt aan de hand van ruim 70 bladen met tekeningen beschreven hoe onder andere vloeren, daken en gevels op een goede manier geïsoleerd kunnen worden. Architectenbureau Prent heeft de bouwkundige tekeningen gemaakt in het boek.

Genomineerd voor de Erfgoed Duurzaamheidsprijs

Voordat het boek is gelanceerd, is het al voorgedragen voor de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2024.
Tot uiterlijk 1 juli kunnen mensen nog hun stem uitbrengen op het meest duurzame monument via www.monumenten.nl/duurzaamheidsprijs .