Motel Spatie in Presikhaaf genomineerd voor Gelderse Pauwenveer

Foto: Prins Bernardfonds Gelderland

Het Prins Bernard Cultuurfonds Gelderland heeft drie organisaties genomineerd voor de Gelderse Pauwenveer 2020. Dat zijn Motel Spatie uit Arnhem, Lokalen uit Lichtenvoorde en Besiendershuis uit Nijmegen.

De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuur in de provincie Gelderland.

Social Design

De tweejaarlijkse prijs is in 2005 ingesteld op initiatief van Clemens Cornielje, voormalig commissaris van de Koning van Gelderland in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Bij deze editie draait het om Social Design. Welke organisatie heeft op de beste manier kunstenaars ingezet om een positieve impact te hebben op maatschappelijke vraagstukken?

Motel Spatie

Motel Spatie werd in 2010 gecreëerd als een kunstruimte in de wijk Presikhaaf. Het was bedoeld als een plek waar mensen de tijd en ruimte hebben om zich te ontwikkelen en de kracht om hun eigen culturele waarden uit te drukken. Zo wilden de initiatiefnemers verschillende onderling verbonden sociale, politieke en culturele kwesties aanpakken.
De missie van Motel Spatie is nog steeds om te laten zien dat hedendaagse kunst een kruising is van cultuur, economie en politiek. Daarom kan die een diepgaande speler zijn in het discours over onze gedeelde toekomst. Motel Spatie ontkracht de heersende veronderstellingen dat er één dominant cultuurperspectief zou moeten zijn of zou kunnen zijn. Voor meer informatie: https://motelspatie.nl/.

Lokalen

Lokalen is een werkplek in Lichtenvoorde waar lokale ondernemers hun creatieve denkkracht bundelen, uitwisselen en benutten. Een plek waar ze nieuwe ideeën uitbroeden en iedere dag bijleren om expert te worden in hun vakgebied en ze de ruimte krijgen om maatschappelijke en culturele vraagstukken om te zetten naar praktische oplossingen en verrassende resultaten. Maar waar ze vooral ook de ruimte krijgen om te leren van hun fouten en om hun individuele ondernemingen verder te professionaliseren. Voor meer informatie: http://www.lokalen.info/.

Besiendershuis

De basis van het Besiendershuis is een pand aan de Waalkade in Nijmegen dat al bijna vijfhonderd jaar deel uitmaakt van de stedelijke geschiedenis. Het pand kende vele bijzondere bewoners. De Besiender, die passerende scheepsladingen inspecteerde en taxeerde, was er een van. Vanaf 2010 is het Besiendershuis een werk- verblijf- en ontmoetingsplek voor wetenschappers, kunstenaars, schrijvers, film- en theatermakers. Doelstelling van het Besiendershuis is het stimuleren en zichtbaar maken van een sterk en open Nijmeegs creatief netwerk, door kunst, cultuur, erfgoed, kennis en ondernemerschap op een actieve en verrassende manier te verbinden. Ze verwezenlijken projecten in het huis zelf, maar ook op bijzondere locaties in de stad. https://www.besiendershuis.com.

Uitreiking 30 november

De hoofdprijs bestaat uit een bedrag  van € 25.000 en een kunstwerk ontworpen door Niels van Bunningen. De andere twee genomineerden ontvangen een bedrag van € 5.000. John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland en voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, reikt de prijzen op 30 november 2020 uit op een nader te bepalen locatie. Voor de prijsuitreiking worden eerst drie korte films vertoond van het werk van de genomineerde organisaties.

Jury

De jury van de Gelderse Pauwenveer 2020 bestaat uit Erna aan de Stegge van Cultuur Oost, beeldend kunstenaar Tabo Goudswaard, bestuursleden Dick Chargois (voorzitter) en Rocco Hueting en ambtelijk secretaris Wendelien Kuit.

Witte pauwenveren

De prijs dankt zijn naam aan de witte pauwenveren die Cornielje in 2005 ontving bij zijn installatie. Deze veren zijn de witte pauwen komen van landgoed Staverden waar vroeger ook al witte pauwen werden gehouden. Geldersch Landschap en Kasteelen schenken de veren nu van tijd tot tijd aan de commissaris van de Koning. Cornielje zei bij zijn installatie dat hij deze veren later ook graag zou willen uitreiken aan een persoon of instelling die zich bij uitstek verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur en/of natuurbehoud in Gelderland.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is pleitbezorger van een samenleving waarin cultuur en natuur mensen verbinden en verrijken. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd. We nodigen particulieren, stichtingen en bedrijven uit om ook een bijdrage te leveren, in geld, tijd of kennis. Zo versterken we cultuur en natuur ook voor de volgende generaties. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland is een van de twaalf provinciale afdelingen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden