Arnhem honoreert bijna helft subsidieaanvragen cultuur

Foto: Park Open

De commissie culturele subsidies heeft positief advies uitgebracht voor 22 van de 47 aanvragen voor de subsidieregeling programmatische activiteiten cultuur (PAC). Meer dan de helft van de aanvragen voldeed niet voldoende aan die criteria. Er werden opvallend veel aanvragen gedaan voor festivals.

De commissie heeft de aanvragen vooral beoordeeld op artistieke kwaliteit, vernieuwing, meerwaarde voor de stad en cultureel ondernemerschap. Het beschikbare budget van ruim 1,3 miljoen is daarom nog niet op. Voor 2015 resteert nog ongeveer 33.000 euro, voor 2016 is dat ruim 65.000. Deze bedragen worden beschikbaar gesteld aan Jazz. Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies van de commissie overgenomen
Festivals
Tussen de aanvragen voor 2015 en 2016 bevonden zich verrassend veel festivals. Bijvoorbeeld de nieuwe festivals Muziek bij de buren en Tentstock. Deze initiatieven worden gewaardeerd vanwege de verfrissende originaliteit. Ook bestaande festivals zoals Hoogte80 en Park Open krijgen een bijdrage uit de PAC-regeling. Deze festivals zijn sterk op het gebied van samenwerking en cultureel ondernemerschap. Theatergroep De Plaats krijgt een bijdrage, onder andere vanwege de samenwerking tussen amateurs en professionals.
 
De subsidieregeling PAC is in 2013 voor het eerst in de huidige vorm toegepast. Kenmerk van de regeling is dat telkens voor een periode van twee jaar een aanvraag moet worden ingediend. Culturele instellingen worden op die manier gedwongen kritisch naar zichzelf te kijken en zich voortdurend in te spannen om vernieuwend te zijn, meer of ander publiek te trekken en te zoeken naar manieren om meer inkomsten te genereren uit de activiteiten zelf in plaats van uit subsidie (cultureel ondernemerschap).
Gezien de toename van het aantal aanvragen van 39 naar 47 (exclusief 7 aanvragen die buiten deze regeling vallen), het aantal nieuwe aanvragers, kan voorzichtig worden gesteld dat de aanpak werkt.
Volg, like en deel Arnhem Nieuws op:
Google+Arnhem.nieuws.nl 
Instagramarnhem_nieuws
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden