Terugroepactie CelXpert Vitacom Phyto

Foto: CelXpert

Fabrikant CelXpert is een terugroepactie gestart voor een aantal batches van het product Vitacom Phyto. In het product zijn restanten van het gewasbeschermingsmiddel Ethyleenoxide gevonden.

Deze stof wordt als kankerverwekkend aangemerkt.

Productiebatches

De terugroepactie betreft de volgende productiebatches van CelXpert Vitacom Phyto:

  • LOT 2400D(EXP 12/2022)
  • LOT 2401D (EXP 12/2022)
  • LOT 2890D(EXP 08/2023)
  • LOT 3087D (EXP 10/2023)

Deze lotcode en de houdbaarheidsdatum (expiration date, EXP) vind je terug op de bodem van de potjes Vitacom Phyto.
In deze batches is bij laboratiumonderzoek gebleken dat er resten van het gewasbeschermingsmiddel Ethyleenoxide aanwezig zijn. Dit gewasbeschermingsmiddel geldt als kankerverwekkend en is in Europa verboden.
CelXpert wijst er op dat andere batches van Vitacom Phyto èn andere producten van het bedrijf niet onder deze terugroepactie vallen.

Terugsturen

Hoewel er geen acuut gevaar voor de gezondheid is, kan langdurige inname van deze stof wel risico’s voor de gezondheid vormen. CelXpert vraagt jou dan ook het product uit de potjes met de aangegeven productiebatches en houdbaarheidsdatums niet meer te gebruiken. Je kunt deze potjes terugsturen naar CelXpert, waarna je nieuwe producten ontvangt. Dat geldt ook voor potjes die al geopend zijn.
Voor instructies over het terugsturen van de potjes kun je contact opnemen met CelXpert via het e-mail aders [email protected] of telefonisch via 045 – 404 27 39. Ook voor vragen over deze terugroepactie kunt u via deze wegen het bedrijf bereiken.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden