Portaal in de maak voor betere revalidatie na corona

Foto: Robina Weermeijer op Unsplash

Een digitaal portaal wordt ontwikkeld voor betere revalidatie na corona. Een platform om de eerstelijnsbehandelaars in de revalidatie bij corona steviger in het zadel te helpen.

“Het portaal dient als een bril die je inzage geeft in de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) van de ergotherapeut, de fysiotherapeut en ga zo het paramedisch pallet maar af,” aldus Lilian Beijer, projectleider.

Volop voordelen

Projectleider Lilian Beijer kan niet wachten om een klus te klaren van groot, want landelijk belang. Nog dit jaar moet haar team een eerstelijns covid-19-portaal in de steigers zetten. Naast kennisdeling, best practices en een interdisciplinair totaaloverzicht, biedt zo’n portaal meer evidente voordelen. Beijer: “Het portaal dient als een bril die je inzage geeft in de Elektronische PatiëntenDossiers (EPD) van de ergotherapeut, de fysiotherapeut en ga zo het paramedisch pallet maar af. Het kan straks het totale behandelingsproces inclusief administratieve routing sneller en beter doen verlopen. Voeg daarbij dat het een schat aan informatie zal opleveren voor onderzoeksdoeleinden. Dat is geen verklaard einddoel van dit project, maar wie weet pakt een vervolgproject die handschoen op.”

Blauwdruk

Het begon er allemaal mee dat de paramedici van Stichting Ondersteuning Wijchen Gezond, een van de HAN-Spark Centres, aanklopten bij Lilian Beijer, aan de HAN associate lector Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen. Hadden ze immers niet al inspirerende ervaringen opgedaan met het CVA-portaal, voor kennisdeling over de behandeling van patiënten met cardiovasculaire accidenten (niet-aangeboren hersenletsel; red.)?
Zou dit portaal, mede de vrucht van een innige samenwerking van Beijers lectoraat met het HAN-lectoraat Innovatie in de Care, geen prachtige blauwdruk zijn voor een portaal om de eerstelijnsbehandelaars in de revalidatie bij corona steviger in het zadel te helpen? Twee keer was het antwoord: ja.

Handelingsverlegenheid

revalidatie
Lilian Beijer, projectleider

Beijer: “Voor ziekenhuiszorg zijn er al dergelijke (tweedelijnszorg)portalen. Maar talrijke coronapatiënten die uit het ziekenhuis ontslagen zijn of die überhaupt niet in het ziekenhuis zijn geweest, kampen evengoed, vaak langdurig, met een hele waaier aan klachten. Veel rond dit virus is nog onbekend en onbegrepen. Vandaar dat er wel eens handelingsverlegenheid heerst onder paramedici in de eerstelijnsrevalidatiezorg.”

Interprofessioneel en persoonsgericht

De urgentie kon niet groter zijn. Juist bij de ernst en complexiteit van coronagerelateerde aandoeningen, waarbij zorgprofessionals net zoals hun patiënten geregeld in het duister tasten,  komt veel aan op voortschrijdend, collectief inzicht. Daarom alleen al zetten ze in het projectteam vol overtuiging in op de kaart van multidisciplinair handelen en interprofessioneel werken. Dat koppelen ze aan vraaggestuurde, dus persoonsgerichte revalidatiezorg.
Beijer: “Iedereen is anders. Elke patiënt verdient het dat alle leef- en gezondheidsfactoren die ertoe doen in zijn of haar geval zorgvuldig worden meegewogen in de behandeling. Ook daarbij is voor het portaal, als een rijke bron van data omtrent al die factoren, toekomstig een mooie rol weggelegd.
Kortom, om de beginvraag te beantwoorden: ja, dit portaal is héél goed nieuws voor coronapatiënten.”

Stevig en praktisch raamwerk

Alle betrokkenen, zeker ook uit het werkveld, bleken er hetzelfde over te denken: dat portaal zou er eigenlijk gísteren al moeten zijn. Maar nu gaat het ineens hard: eind juni is het project Eerstelijns COVID-19 portaal: Ontwikkeling van best practices voor eerste lijns COVID-19 revalidatie gehonoreerd, waarmee tevens de financiering in kannen en kruiken is. Begin juli al zijn Beijer cum suis uit de startblokken geschoten. Zes maanden slechts zal het project duren, de eindstreep is getrokken bij 3 januari 2021. Niet dat er op die datum al een finished article op de planken hoeft te liggen. Dat is onmogelijk in zo’n kort tijdsbestek. Maar de ambitie is wél dat er dan een stevig raamwerk klaar is, waar ze in de praktijk mee verder kunnen.

Zorg én ict

Vanwege de eerdere vruchtbare samenwerking bij het CVA-portaal, kijkt Beijer er nu al naar uit intensief te sparren met lector Innovatie in de Care Marian Adriaansen, die in de stuurgroep zit. Verder krijgt het portaal van meet af aan vorm in co-creatie met zorgverleners en daarnaast Phoqus BV, ontwikkelaar, producent en uitgever van software voor de zorg. Aan Phoqus komt zelfs een sleutelrol toe.

Softwareleveranciers aan boord

Beijer: “Je kunt het portaal namelijk beschouwen als een soort bril die je inzage geeft in de Elektronische Patiënten Dossiers van de ergotherapeut, de fysiotherapeut en ga zo het hele paramedisch pallet maar af. Het spreekt vanzelf dat we alle privacyregel- en wetgeving in acht zullen nemen. Maar daarmee is de kous niet af. Want over de functionaliteit en daarmee over het al of niet in technische zin openstellen van die EPD’s gaat een select aantal softwareleveranciers.”
Beijer stelt dat het portaal simpelweg niet levensvatbaar is zonder dat die leveranciers bereid zijn om de informatie uit de EPD’s die zij beheren, te ontsluiten. “Daarom moeten en willen we in ons project, samen met Phoqus, een ijzersterk geheel smeden van zorg en ict, waarbij straks hopelijk ook alle softwareleveranciers aan boord zullen zijn. Voor menig zorgprofessional is ict allesbehalve gesneden koek. Wij gaan hen helpen om meer uit digitale technologie te halen.”

Verandering van mindset

Er wacht het project nog een tweede grote uitdaging. Hoe bereik je dat zorgverleners, méér dan nu, de kracht van ict zien en gaan gebruiken? Hoe laat je ze elkaars taal spreken? Welke functionaliteiten verwachten bijvoorbeeld paramedici precies van het portaal dat nu in de maak is?
Beijer: “Voor menig zorgprofessional is dat allesbehalve gesneden koek; het vergt een verandering van mindset en, binnen het werkveld, een cultuuromslag in denken en doen. Zodat ze snappen wat ict van hen nodig heeft. Zodat ze kunnen meedenken over hoe dat is te vertalen van zorgtaal naar ict-terminologie. Alleen dan halen ze uit de digitale technologie wat erin zit. Daarom gaan we in het project erg veel energie erin steken om deze werelden dichter bij elkaar te brengen.”revalidatie

Interprofessioneel en persoonsgericht

De urgentie kon niet groter zijn. Juist bij de ernst en complexiteit van coronagerelateerde aandoeningen, waarbij zorgprofessionals net zoals hun patiënten geregeld in het duister tasten, komt veel aan op voortschrijdend, collectief inzicht. Daarom alleen al zetten ze in het projectteam vol overtuiging in op de kaart van multidisciplinair handelen en interprofessioneel werken. Dat koppelen ze aan vraaggestuurde, dus persoonsgerichte revalidatiezorg.
Beijer: “Iedereen is anders. Elke patiënt verdient het dat alle leef- en gezondheidsfactoren die ertoe doen in zijn of haar geval zorgvuldig worden meegewogen in de behandeling. Ook daarbij is voor het portaal, als een rijke bron van data omtrent al die factoren, toekomstig een mooie rol weggelegd. Kortom, dit portaal is héél goed nieuws voor coronapatiënten.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden