Post bij voorkeur digitaal bij Rijnstate

Foto: Rijnstate

Via het patiëntenportaal Mijn Rijnstate kunnen patiënten steeds meer de regie krijgen over hun eigen medische dossier. Daarom vraagt Rijnstate actief aan patiënten of zij ook geen post meer willen ontvangen en legt hun voorkeur vast.

Waarom?

Rijnstate verstuurt nog veel post, maar dat is lang niet altijd meer nodig, “Patiënten kunnen bijna alles terugvinden op het patiëntenportaal,” zegt Suzanne Vermeulen, projectleider doorontwikkeling Mijn Rijnstate. Rijnstate streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen de voordelen van Mijn Rijnstate kennen en het daadwerkelijk gaan gebruiken. “Inmiddels logt maandelijks al meer dan vijftig procent van onze patiënten met een afspraak in op Mijn Rijnstate. Met deze extra aandacht wordt de drempel naar het daadwerkelijke gebruik hopelijk verlaagd en kan de papieren post achterwege gelaten worden.”
Digitaal in contact, juist nu.

Bij voorkeur digitaal via Mijn Rijnstate

“Rijnstate informeert de patiënt bij voorkeur digitaal via Mijn Rijnstate, zeker nu we in tijden van corona steeds meer op afstand met elkaar in contact zijn. Wij begrijpen dat de overgang van post naar digitaal niet voor iedereen eenvoudig is. Daarom vragen we de patiënten persoonlijk of ze in staat zijn Mijn Rijnstate te gebruiken. Is een patiënt digitaal vaardig, dan staat er een icoon van een laptop bij de persoonsgegevens van de patiënt. Wil de patiënt toch liever post ontvangen, dan staat er een enveloppe. Door het icoon is dus voor iedereen direct zichtbaar welke voorkeur de patiënt heeft. Dit is een vervolgstap van onze digitale strategie om binnen 5 jaar alle zorgtrajecten digitaal te kunnen ondersteunen.”

Hoe geeft de patiënt de voorkeur door?

Patiënten kunnen op verschillende manieren hun voorkeur aangeven:
-Digitaal via Mijn Rijnstate: ga naar www.rijnstate.nl/mijnrijnstate en log in met uw DigiD;
-Telefonisch via de Helpdesk Mijn Rijnstate: bel naar 088 – 005 7988 (ma-vr, 08.30-17 uur) of
-Persoonlijk tijdens uw bezoek aan Rijnstate.
Als er nog geen icoon bij de persoonsgegevens staat, vraagt Rijnstate zelf ook actief of de patiënt ermee akkoord gaat om geen post meer te ontvangen.

Wat is Mijn Rijnstate?

Mijn Rijnstate is een beveiligde, online omgeving waarin patiënten hun medische gegevens 24/7 kunnen inzien. Denk aan brieven van een specialist, relevant folders en uitslagen van een onderzoek. Daarnaast kunnen patiënten vooraf vragenlijsten invullen en inzien of er nog een laboratorium onderzoek gedaan moet worden voor een afspraak. En kunnen ze via een e-consult vragen stellen aan hun arts of verpleegkundige. Op deze manier krijgt de patiënt steeds meer de regie. Digitale ondersteuning is een vanzelfsprekendheid geworden.

Gevolgen voor patiënten, zorgverleners en medewerkers

Technologische ontwikkelingen zijn niet meer volgend, maar bepalen in toenemende mate de zorg van nu en de toekomst. Dit geldt zowel voor het medisch handelen als voor de zorgorganisatie en het zorgproces. Dit heeft gevolgen voor patiënten, zorgverleners en medewerkers. Onze rol in het veranderende zorglandschap vraagt om een digitale strategie, waarin onze digitale ambities beschreven staan en die richting geeft aan hoe we het ziekenhuis van de toekomst gaan vormgeven en richtinggevende keuzes die we de komende jaren maken op het gebied van informatie-, communicatie- en medische technologie.

24/7 toegang tot informatie

Tegelijkertijd verandert de rol van de patiënt. Zo zal de patiënt meer en meer zijn eigen gegevens beheren, maar wordt er ook 24/7 gevraagd naar toegang tot informatie. Over vijf jaar is bij Rijnstate digitale ondersteuning bij elke patiëntenreis een vanzelfsprekendheid.
Voor meer informatie over Mijn Rijnstate kunt u kijken op de website.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden