Mantelzorger en de sollicitatieplicht bij een werkloosheids- of bijstandsuitkering

Foto: UWV

Ontvang  je  als mantelzorger in Arnhem WW- of bijstandsuitkering? Ook wanneer je in een andere gemeente woont, kun je soms een vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht.

Hieronder lees je wanneer dat zo is en welke bijzonderheden er nog meer voor jou gelden.

Ontheffing sollicitatieplicht

Verleen je dusdanig intensieve mantelzorg aan iemand in Arnhem of buiten deze gemeente? En is dit niet mogelijk te combineren met een betaalde baan/een reïntegratietraject? Dan kun je ontheffing van de sollicitatieplicht aanvragen bij het UWV. Deze ontheffing duurt maximaal zes maanden. Die periode moet je gebruiken om vervangende zorg te regelen.
Het UWV,  in onder andere  Arnhem,  beoordeelt of je van deze regeling gebruik kunt maken. Vraag hierover informatie aan jouw werkcoach. In uitzonderlijke situaties kan het UWV de ontheffing elke keer met een maand verlengen.

Mantelzorgforfait

Heb jeu in de jaren voordat je werkloos werd mantelzorg verleend? En werd dit betaald uit een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan heb je mogelijk recht op het mantelzorgforfait. Dit betekent dat de jaren waarin je de zorg verleende voor de helft meetellen als arbeidsverleden voor jouw WW-uitkering (of WIA-uitkering).
Bij het aanvragen van jouw WW- of WIA-uitkering kun je het mantelzorgforfait aangeven. Je moet wel aantonen dat je betaald werd uit het pgb. Bijvoorbeeld met een overeenkomst tussen jou en de zorgvrager.

Vrijstelling sollicitatieplicht

Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers. In sommige gemeenten hoeven mantelzorgers met een intensieve zorgtaak niet verplicht te solliciteren. In de gemeente  Arnhem wordt dit per individuele situatie bepaald. Neem hiervoor contact op met jouw gemeente.

Tegenprestatie

Mensen met een bijstandsuitkering kunnen door de gemeente Arnhem worden gevraagd om naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het gaat dan om onbetaalde, maatschappelijke taken. Daarbij kunnen zij een uitzondering maken voor mantelzorgers en mensen die al veel vrijwilligerswerk doen. Of dat gebeurt, verschilt per gemeente.
In geen geval kunnen gemeenten mantelzorg verplichten, ook niet als tegenprestatie.

Nog vragen?

Heb je  vragen over jouw uitkering en/of over bijzondere bijstand?
Dan kun je ook terecht bij het loket Werk en Inkomen van de gemeente Arnhem, Telefoon: 0900-1809.
U kunt alleen op afspraak naar de gemeente: https://afspraak.arnhem.nl/services.
Locaties: Stadhuis, Koningstraat 38 en Loket Zuid, Kronenburggalerij 3.

 

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden