Oud-Arnhemmer roept op tot actie tegen commerciële huurmakelaars

Foto: Arnhem Nieuws

De woningmarkt wordt onder meer verziekt door opkoop van woningen door buitenlandse beleggers van koopwoningen en huurwoningen, stelt oud-Arnhemmer Ronald Wilfred Jansen. Hij pleit voor actie voeren in Arnhem om dit onder de aandacht te brengen.

Ingezonden

Heimstaden is van oorsprong een Scandinavische woningverhuurder en is actief in verschillende landen, dus ook in Nederland en werkt samen met locale commerciële makelaars, bouwers, overheid en vastgoed ondernemers die de markt kennen.

Heimstaden is al sinds 2018 actief in Nederland.  De vastgoedondernemer, waarover de Gelderlander d.d. 23 november verhaalt, is overigens niet alleen actief in Oost- Nederland, maar ook in Drenthe, binnenkort in Groningen en wellicht ook elders in Nederland.

Makelaars en gemeenten varen er wel bij

Tal van makelaars, projectleiders, gemeenten, ondernemers varen wel bij dit bedrijf. Zelfs zogenaamde sociale woningbouwcorporaties verkopen panden aan institutionele beleggers. In 2015 verkocht corporatie Vivare 216 Arnhemse huurwoningen aan miljardair George Soros. Daar had de gemeente Arnhem best bezwaar tegen kunnen maken.

Sociale leuzen

Heimstaden adverteert op hun website met ‘sociale’ leuzen als: “Wij willen het leven van onze bewoners comfortabeler maken door ze een vriendelijk woonklimaat te bieden, en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst.” Om de schone schijn op te houden, wordt hun website gesierd met foto’s van tal van gelukkige gezinnetjes. Het bedrijf, waarvan de leiding, mogelijk gezeteld in een holding samen met andere nationale en internationale kapitalistische beleggers, geen enkele binding heeft met de locale bewoners in Arnhem, werkt nauw samen met makelaars die de plaatselijke markt kennen. Op diverse websites, zoals 123wonen.nl wordt geadverteerd met verhuurmakelaars die woningen verhuren. Hun website leert dat het kapitalistische bedrijf panden verhuren tegen pittige tarieven overal in Nederland, ook in Amsterdam waar ook beleggers uit ondermeer Japan actief zijn.  De Nederlandse huurderbelangen verenigingen mogen dan wel hebben afgesproken dat het bedrijf minimaal 7 jaar hun woningen in bezit houden en verhuren, maar Heimstaden zal uiteindelijk ook woningen verkopen. In tijden van woningschaarste kan het bedrijf hoge huren en verkoopprijzen bedingen. Nieuwe eigenaars zullen weer verhuren tegen woekerhuren.

Funest voor lagere inkomensgroepen

De verhuurmakelaar werkt ook in opdracht van de eigenaren van woningen, die deels in het buitenland verblijven. De onderwerping van de huursector aan het marktmechanisme is funest voor een brede laag van de bevolking (zieken, uitkeringsgerechtigden, ouderen, minder betaalde banen) die in toenemende maten lijden onder de toenemende lasten (huur, energie, zorgpremies) en ook door andere oorzaken steeds meer uit de boot vallen. “Kenners van de woningmarkt volgen de stappen van Heimstaden met belangstelling, maar vinden het nog te vroeg een oordeel te vellen.’, aldus de Gelderlander d.d. 23 november jl. Wat naïef.

Huisjesmelkers

Ervaring leert dat het beleid om ruimte te schenken aan dit soort kapitalistische bedrijven die slechts er op uit zijn om winst te maken, net als het merendeel van de huisjesmelkers, haaks staat op de uitlatingen van de gemeente Arnhem om serieus werk te maken van de bestrijding van woekerhuren en meer aandacht te geven aan meer betaalbare woningen voor huurders. Mensen die financieel ten onder gaan, worden ook (psychisch) ziek en raken geïsoleerd. Een en ander leidt ook tot toenemende tweedeling, zowel sociaal als in het huizenaanbod.

Geen bescherming tegen woekerhuur in Arnhem

Dit tast ook de solidariteit aan en leidt tot toenemende sociale escalaties. Sommige partijen zijn zich hier wel van bewust, maar de gemeente Arnhem duidelijk minder. Zo wilde de fractie van Zuid Centraal in 2012 en 2017 dat het gemeentebestuur van Arnhem eigenhandig een controlesysteem invoert om een einde te maken aan huisjesmelkers en borgwoekeraars in de woningverhuur. In 2019 riep de Woonbond om betere bescherming tegen woekerhuren in de vrije huursector. Het komt niet van de grond.

Roep om terugkeer sociale woningbouwverenigingen

Het lijkt er op dat het onderscheid tussen woningcorporatie en vastgoedondernemer vervaagt en dat er vanuit politiek Arnhem en Den Haag niets/nog te weinig gebeurd op de huizenmarkt te socialiseren. Vandaar de luide roep van velen naar terugkeer naar echte sociale woningbouwverenigingen. Ik hoop dat ook de gemeente Arnhem serieus aandacht gaat besteden aan kwetsbare huurders die te weinig te besteden hebben en door meerdere oorzaken tussen wal en schip vallen. Ik zou er ook voor pleiten meer actie in Arnhem te voeren om dit onder de aandacht te brengen.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen. Inwoner van Arnhem 1987-2007

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden