Presikhaaf 3: een wijk klaar voor de toekomst

mei 06 , 9:30 Gemeenteberichten
presikhaaf 3google maps
In de gebiedsvisie Presikhaaf 3, door het college aangeboden aan de gemeenteraad, staat beschreven wat er in Presikhaaf 3 gaat gebeuren om de wijk klaar te maken voor de toekomst.
Een groene wijk waarin bewoners graag naar buiten gaan en elkaar ontmoeten. Meer woningen voor starters en senioren die zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. Veiligere buurten en langzamer verkeer. Maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen als ankers in de wijk. Kortom: een fijne wijk waar bewoners trots op zijn én blijven.

'Mooie wijk met grote opgaven'

Wethouder Stedelijke ontwikkeling Cathelijne Bouwkamp: “Presikhaaf 3 is een mooie wijk met grote opgaven. De wijk heeft veel openbare ruimte en woningen van net na de Tweede Wereldoorlog die nu de nodige uitdagingen met zich meebrengen. En ook sociaal zijn die uitdagingen er. Het is een wijk waar het gemiddelde inkomen van veel gezinnen laag ligt en waar de lokroep van criminaliteit voor veel jongeren niet ver weg is. Maar Presikhaaf 3 is ook een wijk vol kánsen. Met veel groen, sterke netwerken vol enthousiaste buurtbewoners en voorzieningen dichtbij. Met deze gebiedsvisie brengen we al deze opgaven en de kansen samen voor een groene, verbonden en leefbare wijk die klaar is voor de toekomst.”

Kwaliteiten van de wijk als uitgangspunt

Bij het opstellen van de gebiedsvisie is gekeken naar de sterke punten van de wijk. Het uitgangspunt is om die te versterken. Presikhaaf 3 is een ruime en groene wijk, waar veel voorzieningen te vinden zijn. Zo wordt het groen in de wijk aantrekkelijker en beter toegankelijk gemaakt. Voorzieningen worden behouden, aangevuld of verbeterd. Ook is er in de gebiedsvisie aandacht voor de maatschappelijke organisaties die zich al in de wijk bevinden. Zoals Presikhaaf University, de voedselbank, de kledingbank, Buurtcentrum de Overkant en Muziekvereniging Quattro Musica . Presikhaaf 3 is een wijk met veel verschillende culturen, inkomens, leeftijden en soorten huishoudens. Met levensloopgeschikte woningen blijft Presikhaaf 3 een thuis voor iedereen. De snelheid op wegen in de wijk gaat omlaag en er komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Passend bij de gemeente én de inwoners

Voor de totstandkoming van de gebiedsvisie is er gekeken naar thema’s die voor wijkbewoners belangrijk zijn. Zoals de grote behoefte aan nieuwe woningen. Ook leefbaarheid, goede voorzieningen, groen en verduurzaming komen terug. Er zijn verschillende klankbordsessies onder inwoners geweest en er is een vragenlijst onder inwoners afgenomen. Daarnaast draagt de gebiedsvisie Presikhaaf 3 bij aan de stadsbrede opgaven van de gemeente Arnhem .