Park Klarenbeek wordt Arnhems monument

jul 01 , 16:33 Gemeenteberichten
park klarenbeek 83
Park Klarenbeek is het oudste stadspark van Arnhem en heeft unieke landschappelijke en historische kenmerken die door de eeuwen heen goed bewaard zijn gebleven.
Daarom wil gemeente Arnhem het park aanwijzen als gemeentelijk monument.
Wethouder Bob Roelofs (Erfgoed): "Park Klarenbeek hoort bij het bijzondere natuurlijke erfgoed dat Arnhem rijk is en dat onze stad tot de groenste van Nederland maakt. Dat erfgoed koesteren en beschermen wij door het park tot monument te maken."

Eerste stadspark

Park Klarenbeek ontstond uit het gelijknamige landgoed, dat in 1886 werd aangekocht door de gemeente. Delen ervan gingen op in de stedelijke ontwikkeling, maar een belangrijk gedeelte werd ingericht als het eerste stadspark voor de Arnhemmers.

Verzoek vanuit bewoners

In 2022 verzocht het Bewonersnetwerk Klarenbeek
de gemeente om stadspark Klarenbeek aan te wijzen als gemeentelijk monument. Om de landschappelijke en historische kwaliteiten goed in beeld te krijgen, liet de gemeente onderzoek doen naar de monumentale waarden van het park. Door Park Klarenbeek aan te wijzen als monument kan Arnhem bij toekomstige ontwikkelingen deze kwaliteiten beschermen.
Voor meer informatie over de geschiedenis van Park Klarenbeek, kijk hier .

Goede balans

Het besluit van het college is de eerste stap. Park Klarenbeek is grotendeels in eigendom van de gemeente Arnhem, maar er zijn ook particuliere eigenaren. Zij kunnen in het vervolgproces hun zienswijze indienen. De beschermde waarden van Park Klarenbeek dienen voortaan als input voor het opstellen van een nieuwe beheervisie. De gemeente zal daarin zoeken naar een goede balans tussen behoud van de waarden en eigentijdse eisen op het gebied van gebruik, bruikbaarheid en veiligheid.
park klarenbeek 84