Grond rond Klimmendaal kopen voor gebiedsontwikkeling

mei 28 , 9:35 Gemeenteberichten
college b en w 2022
De gemeente Arnhem gaat de vrijkomende gronden en gebouwen van Klimmendaal aankopen. Deze strategische aankoop is cruciaal voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied ten westen van de Heijenoordseweg in Arnhem West.
Rond de zomer komt het college van B en W met een voorstel voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.

Strategische positie in de gebiedsontwikkeling

Met de strategische aankoop van deze gronden en gebouwen krijgt de gemeente meer regie over de ruimtelijke ontwikkeling in dit deel van de stad. De aangeschafte grond, met een oppervlakte van circa 38.000 m², ligt midden in het te ontwikkelen gebied ten westen van de Heijenoordseweg. Deze gebiedsontwikkeling draagt bij aan het doel om Arnhem West te transformeren tot een meer inclusieve wijk met een mix van verschillende soorten woningen en voorzieningen. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezet op het toevoegen van sociale huurwoningen.
Paul Smeulders, wethouder Wonen: “Op dit moment is er een maatschappelijke, sociale en economische kloof in de stad. De sleutel tot het dichten van de kloof met Arnhem Oost ligt voor een deel in Arnhem West. Daarom is het van groot belang dat we investeren in gebieden in Arnhem West waar sociale woningbouw kan plaatsvinden. Ik ben blij dat we overeenstemming hebben bereikt met Klimmendaal en deze gronden als gemeente kunnen kopen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er nieuwe sociale huurwoningen in een prachtige, groene en leefbare omgeving komen.”

Herinrichten van de omgeving

Klimmendaal blijft haar activiteiten als revalidatieinstelling uitvoeren vanuit het bekende hoofdgebouw aan de rand van landgoed Mariëndaal. De andere gebouwen en gronden zijn niet langer nodig, deze koopt de gemeente nu. Een onderdeel van de grondaankoop is het herinrichten van de parkeervoorzieningen bij het hoofdgebouw van Klimmendaal. Momenteel zijn de parkeerplaatsen verspreid over het gehele terrein. Voor de toekomstige gebiedsontwikkeling is het echter gunstig om de parkeervoorzieningen van Klimmendaal zoveel mogelijk te concentreren op één plek dicht bij het hoofdgebouw.
Martijn Kuit, Raad van Bestuur Klimmendaal: “Wij kijken terug op een constructieve afstemming over de verkoop van de gronden aan de gemeente. De opbrengst investeren wij in kwalitatief hoogwaardige revalidatiezorg in het verzorgingsgebied van Klimmendaal. We zijn blij dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de ambitieuze visie van de gemeente Arnhem en kijken uit naar de transformatie van ons terrein tot een gemeenschap waar revalidatie en stadsontwikkeling hand in hand gaan.”

Langetermijnvisie in Arnhem

Deze gebiedsontwikkeling sluit aan bij de Omgevingsvisie Arnhem 2040, waarin voor Arnhem West gestreefd wordt naar diverse woonwijken met een gevarieerd woningaanbod en waarvoor ingezet wordt op bouwen voor de doorstroming en het toevoegen van sociale woningen. In de visie wordt ook benoemd om het gebied ten westen van de Heijenoordseweg te transformeren en te verdichten naar een gebied met een combinatie van wonen en zorg, met behoud van het groene karakter. Het realiseren van meer sociale huur in Arnhem West is bovendien een belangrijk onderdeel van de recent door de gemeenteraad aangenomen Woonvisie.

Gemeenteraad aan zet

De gemeenteraad stemde al op 7 februari in met het vestigen van voorkeursrecht op het hele gebied ten westen van de Heijenoordseweg, waaronder de nu aan te kopen gronden en gebouwen. Dit betekent dat de gemeente Arnhem het eerste recht van koop heeft. In navolging van de percelen van Klimmendaal is de gemeente ook in gesprek met andere grondeigenaren over de aankoop van gronden. Rond de zomer wordt een startnotitie met de voornemens voor de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied aangeboden aan de gemeenteraad.