Steunpunt sociaal inkopen gemeenten naar vaste werkwijze

Foto: Werkgevers Servicepunt Midden-Gelderland

Sociaal rendement op inkoop (SROI) is ook wel ‘social return’ genoemd. Het is een manier om mensen voor wie een ‘reguliere baan’ niet voor de hand ligt aan het werk te helpen.

Het steunpunt SROI adviseert opdrachtnemers van Arnhem en omliggende gemeenten over hoe zij iets extra’s voor de samenleving kunnen doen. Dankzij het steunpunt konden in de afgelopen jaren verschillende mensen in de regio aan de slag bij werknemers in de regio. Na een pilot van twee jaar wordt het steunpunt nu een vaste werkwijze.

Vaste werkwijze

Mark Lauriks, wethouder Bestaanszekerheid in Arnhem: “Als het gaat om werk verdient iedereen een plek waar je het beste tot je recht komt. Bij de eigen inkoop van onze producten en diensten kunnen we hier iets in betekenen en dat doen we dan ook. Dankzij sociale inkoop vonden bijna 300 mensen in de regio de plek die het beste bij hen past. Voor hen betekent dat rust, iets bijdragen en vertrouwen in zichzelf en in de toekomst. Ik ben blij dat we als regio ervoor kiezen om van het steunpunt een vaste werkwijze van te maken, zodat we ook in de toekomst bij alle gemeentelijke inkopen voor maatschappelijke meerwaarde zorgen.”

Iets extra’s voor samenleving doen

Wanneer een gemeente een opdracht uitzet, kan ze ervoor kiezen om als onderdeel van de opdracht de opdrachtnemer iets extra’s voor de samenleving te laten doen. In dat geval worden er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het aanbieden van een (tijdelijke) baan of stage of de inkoop van producten bij sociale ondernemingen. Door zoveel mogelijk sociaal in te kopen hoopt de gemeente dat meer mensen die niet makkelijk aan een baan komen, een arbeidsbeperking hebben of behoefte hebben aan begeleiding tijdens hun werk hun plek vinden.

Waardevolle kracht voor werkgever

Er zijn binnen de gemeente Arnhem verschillende voorbeelden waaruit de waarde blijkt van sociaal rendement op inkoop. Zo heeft de gemeente een contract met een beveiligingsbedrijf dat mensen met een uitkering de mogelijkheid biedt om aan de slag te gaan als beveiliger. Hier is ook de mogelijkheid om door te stromen naar de functie Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).
Via het schoonmaakbedrijf dat voor de gemeente werkt kreeg iemand, die een uitkering ontving, de kans om weer de arbeidsmarkt op te gaan. Toen er na twee weken een klik bleek werd de werknemer in dienst genomen.
Tot slot ging via het cateringbedrijf van de gemeente iemand die al langere tijd een uitkering ontving twintig uur per week aan het werk als keukenhulp. Stuk voor stuk praktische voorbeelden van een aantal van de bijna 300 werkplekken, waarbij de werkgever er een waardevolle kracht bij kreeg en de werknemer een fijne werkplek vond.

Vorig jaar 279 plekken in regio gevonden

In 2022 werd het regionaal steunpunt Sociaal Rendement op Inkoop opgericht. De adviseurs kijken samen met de opdrachtnemer. Dus het bedrijf of de organisatie die voor een gemeente de opdracht uitvoert, kijkt naar hoe ze de opdracht het beste kunnen invullen.
Mogelijkheden hierin zijn bijvoorbeeld het in dienst nemen van iemand met een uitkering, het aanbieden van een stage of een werkervaringsplek of de kerstpakketten inkopen bij een sociale onderneming. Ook wordt er gekeken naar projecten van werkgevers die zich richten op een arbeidsmarkt voor iedereen, zoals bijvoorbeeld een bijdrage aan onderwijsprojecten, banenmarkten of sportactiviteiten. Tot slot kan een werkgever ook bijdragen door een werknemer te helpen waar nodig, bijvoorbeeld met iets praktisch zoals de rijlessen van een statushouder betalen.st

Steunpunt SROI

De resultaten van het steunpunt zijn er. In 2023 kwamen er in de regio Midden-Gelderland 279 plekken vrij voor inwoners voor wie een reguliere baan niet voor de hand ligt. Ook is voor ruim €800.000 ingekocht bij sociale ondernemingen. Het steunpunt is door de gemeenten in de regio ondergebracht bij het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland. Dit steunpunt helpt gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard, Duiven, Westervoort en Zevenaar om zoveel mogelijk sociaal in te kopen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen