Arnhems Burgerberaad over afval van start

Foto: Gemeente Arnhem

Afgelopen zaterdag 23 maart was de eerste van vier bijeenkomsten van het Arnhemse Burgerberaad over afval. Het Burgerberaad bestaat uit een groep van 150 door loting bepaalde Arnhemmers.

De stad streeft naar een aanzienlijke reductie van afval per inwoner in 2025 en wil in 2050 volledig circulair zijn.

Verminderen van afval

De komende tijd gaan zij op zoek naar oplossingen voor het verminderen van afval door zowel inwoners, instellingen als bedrijven. Het Burgerberaad is een innovatieve manier om mensen directer bij de democratie te betrekken.
Bob Roelofs, wethouder Participatie en Afval: “In ons coalitieakkoord hebben we beloofd om Arnhemmers direct bij het stuur te betrekken. Ik ben blij dat we dit bij zo’n complexe uitdaging als afvalvermindering kunnen doen. Dit gaat veel verder dan een gewoon burgerinitiatief, het bepaalt daadwerkelijk onze toekomstige agenda en geeft een zwaarwegend advies over afval. Een mooie stap voor de participatie van de inwoners van Arnhem.”

Een burgerberaad

Het Burgerberaad bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin deelnemers in gesprek gaan met elkaar en met experts over afvalbeheer in de stad. Door de inzet van ervaren gespreksleiders worden alle stemmen gehoord. Dit interactieve proces stelt de deelnemers in staat om vanuit diverse invalshoeken te kijken naar de vraag hoe we afval in de stad kunnen verminderen.
Tijdens de eerste bijeenkomst leerden de deelnemers elkaar kennen, werden ze bijgepraat over het huidige afvalbeleid en formuleerden zij met elkaar idealen en wensen over afval. In een komende sessie komt onder andere een gedragswetenschapper vertellen over afvalgedrag.

Een representatieve groep deelnemers

Van de 10.000 willekeurige Arnhemmers die een uitnodiging hebben ontvangen, hebben 732 inwoners zich aangemeld. Het percentage aanmeldingen is met 7,3 procent hoger dan bij veel andere Burgerberaden in Nederland. Uit deze aanmeldingen zijn 150 deelnemers zo ingeloot dat de deelnemers als groep vergelijkbaar zijn met de daadwerkelijke samenstelling van Arnhem, op kenmerken als leeftijd, geslacht, opleiding en wijk. De bijeenkomsten vinden plaats tussen maart en juni.

Belangrijk advies voor de gemeenteraad

Na afloop van de laatste bijeenkomst in juni, formuleert het Burgerberaad zwaarwegende adviezen voor de gemeenteraad. Deze adviezen worden eerst getoetst door het college van burgemeester en wethouders op juridische en praktische haalbaarheid en de financiële aspecten worden in kaart gebracht. De adviezen die door de toets komen, worden verwerkt in het nieuwe afvalbeleid. In dit nieuwe afvalbeleid heeft het stadsbestuur de mogelijkheid om aanvullende maatregelen voor te stellen.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen