Arnhem flink op stoom met CO2-besparing

Foto: Gemeente Arnhem

De gemeente Arnhem behaalt als eerste gemeente in Nederland niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Ook Sportbedrijf Arnhem en Scalabor behaalden dit hoogste niveau.

Niveau 5 betekent dat de gemeente niet alleen flink werk maakt van het terugdringen van de CO2-voetafdruk van de eigen organisaties, maar ook van de organisaties waarmee ze samenwerkt. Arnhem ontvangt het certificaat op 4 december uit handen van de certificerende instelling TÜV en Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Gemeente zelf ook aan de slag met CO2-reductie

“We willen dat Arnhem klimaatneutraal en duurzaam wordt. We stimuleren onze inwoners en bedrijven daar stappen in te zetten. Dan is het niet meer dan logisch, of zelfs onze plicht, dat wij als gemeente zelf ook ons beste beentje voor zetten,” zegt wethouder Interne Organisatie Maurits van de Geijn. “In 2019 al op niveau 3, in 2021 gingen we naar niveau 4 en nu zitten we dus op niveau 5, de hoogste trede op de CO2-prestatieladder.”

Lokale groene stroom en van het aardgas af

Zo zijn de gemeente en het Sportbedrijf inmiddels volledig over op in de regio geproduceerde groene stroom. Daarnaast wordt er bij het gemeentelijk vastgoed steeds meer gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen en zijn er zonnepanelen geplaatst. Ook is de gemeentewerf van het aardgas af gegaan. Bij projecten in de weg- en waterbouw wordt steeds meer gekeken naar CO2-besparing, door minder milieubelastende grondstoffen te gebruiken en meer met zero-emissie te werken.

Nieuwe doelen stellen

“Onze inspanningen houden hier overigens niet op,” aldus Van de Geijn. “In 2026 willen we als organisatie een CO2-reductie hebben van 60 procent ten opzichte van 2018. Op dit moment zitten we al op 57 procent, dus we zijn goed op weg. En natuurlijk stopt het hier niet. Volgend jaar stellen we een nieuw reductiedoel vast dat we in 2030 willen halen.”

Wat is de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2 en van kosten. Binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Organisaties die zich laten certificeren volgens deze ladder, doen een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. De CO2-prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen