Vondst van de maand: Romeins werktuig uit de 1e/ 2e eeuw

Foto: Gemeente Arnhem

In de rubriek ‘Vondst van de maand’ tonen we een bijzondere vondst en vertellen het verhaal dat hierover bekend is. In oktober 2020 werd door ons Team Archeologie een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de wijk Schuytgraaf.

Het plangebied lag ter hoogte van bouwveld 1 ten oosten van de Vogelenzangsestraat.

Wijk Schuytgraaf

In oktober 2020 werd door ons Team Archeologie een archeologisch onderzoek uitgevoerd in de wijk Schuytgraaf. Het plangebied lag ter hoogte van bouwveld 1 ten oosten van de Vogelenzangsestraat. Het vermoeden was dat er in de ondergrond een Romeinse weg aanwezig zou zijn. Deze is niet aangetroffen. Wel een vegetatielaag uit deze periode en palenrijen die waarschijnlijk een weg uit de 7e/ 8e eeuw hebben begrensd.
Bij het onderzoek is uit een geul een bewerkte steen verzameld. Het is een min of meer ronde staaf van zeer fijnkorrelige, dof grijze zandsteen met een lengte van ongeveer 15,5 centimeter.

Wetsteen

Het betreft een wetsteen die intensief is gebruikt voor het slijpen van snijdend gereedschap. Aan twee kanten zijn nog resten te zien van een zorgvuldige aangebrachte visgraatversiering. Deze heeft de grip op de steen verbeterd. Gebruikssporen zijn aanwezig in de vorm van uitgesleten ribbels. Beschadigingen op de kopse kanten doen vermoeden dat er ook met de steen is gehamerd. Dergelijke stenen van donkerder materiaal zijn in Xanten gevonden en die zijn rond het jaar 70 gedateerd. Grauwacke, de steensoort die hier is gebruikt, werd in de Romeinse tijd op grote schaal naar Nederland aangevoerd als bouwmateriaal voor funderingen. In het rivierengebied gebeurde dat vooral rond het jaar 100. Dat lijkt samen te hangen met de aanwezigheid van het 10e Legioen in Nijmegen, dat veel bouwmateriaal won in groeven in de Eifel. Dat is waarschijnlijk het herkomstgebied van de steen. De enige bekende ateliers waar deze steensoort in de Romeinse tijd werd bewerkt bevinden zich echter in Belgiƫ.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen