€8,1 miljoen voor Arnhems Actieplan Werk

Foto: Pixabay

Het Actieplan Werk heeft ruim twintig concrete maatregelen om Arnhemmers door de crisis te helpen. Met het actieplan zetten het college van burgemeester en wethouders alles op alles om de negatieve effecten van de coronacrisis zo klein mogelijk te houden.

Voorbeelden uit het Actieplan Werk dat het college van B en W 11 mei presenteerde zijn: voorkomen dat mensen hun baan verliezen en, als dat toch gebeurt, hen snel weer op weg helpen, intensieve begeleiding voor jongeren op weg naar werk, extra taalondersteuning en bemiddeling voor nieuwkomers en ondernemers met hun bedrijf door de crisis loodsen.

‘We kunnen meteen aan de slag’

In de zomer van 2020 kwam de gemeente met de Arnhemse herstelagenda corona, waarbij €19 miljoen werd ingezet om de economie te stimuleren. Ruim €8 miljoen was bestemd voor een sociaal sterke stad, één van de pijlers van de herstelagenda. In het Actieplan Werk staat waaraan het geld wordt besteed. Wethouder Martien Louwers (werk en inkomen): “Een sociaal sterke stad betekent dat we zoveel mogelijk mensen aan het werk willen houden of aan het werk helpen. Daarbij zetten we in op die groepen die het hardst geraakt worden in deze crisis. Ik bedoel ondernemers, jongeren, nieuwkomers en ook mensen die al langer langs de kant staan. We hebben heel goed gekeken wat de problemen zijn waar zij tegenaan lopen en wat wij als gemeente extra kunnen doen bovenop wat er al gebeurt. We kunnen meteen aan de slag met dit actieplan, in samenwerking met andere organisaties die iets voor onze werkzoekenden en ondernemers betekenen.”

Extra coaching en intensieve begeleiding

Op vijf verschillende scholen komen coaches die jongeren helpen bij de overgang van school naar werk, bijvoorbeeld door sollicitatietraining te geven of te helpen met het maken van een cv. De coaches begeleiden jongeren ook op de werkplek als ze in hun nieuwe baan beginnen. Jongeren die werkloos worden, worden proactief benaderd en begeleid naar ander werk. Nieuwkomers vinden door een grote taalbarrière nog moeilijker een baan. Zij hebben geen sociaal vangnet om op terug te vallen. Daarom investeert Arnhem in taal en in intensieve begeleiding richting werk voor nieuwkomers. Voor inwoners die ver van de arbeidsmarkt staan, komen opleidings- en trainingstrajecten beschikbaar die samen met bepaalde branches zijn opgezet. Daardoor sluiten ze goed aan op wat nodig is om in deze branches aan het werk te gaan. Verder wordt jobhunting ingezet om samen met werkzoekenden actief op zoek gaan naar vacatures en banen die passen bij haar of hem.

Ondernemersplein

Het actieplan is erop gericht om te zorgen dat zo min mogelijk ondernemers en ZZP-ers moeten stoppen met hun onderneming. De gemeente gaat werken met accountmanagement voor kleine ondernemers. Zij krijgen een vast aanspreekpunt binnen de gemeente. Er komt een ondernemersplein waar de gemeente met partijen als Kamer van Koophandel, Werkgeversservicepunt, Leerwerkloket en UWV samenwerkt in één loket voor ondernemers. Verder komen er vouchers beschikbaar voor coaching en krijgen zo’n driehonderd ondernemers bijscholing, omscholing of financieel advies.
Het Actieplan vindt u hier.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden