Prestatieafspraken over wonen in Arnhem: meer betaalbare woningen

Foto: Arnhem Nieuws

Meer betaalbare woningen, meer aandacht voor leefbare wijken en goede studentenwoningen. Dat staat in de prestatieafspraken die de gemeente, de drie grootste woningcorporaties, de SSH& en de huurdersorganisaties deze week ondertekenden op 11 december.

Daarnaast spraken zij af om de woonlasten zo laag mogelijk te houden, extra woonwagenlocaties te realiseren en energiearmoede tegen te gaan. Ook gaan de corporaties meewerken aan de Arnhem-Oost Aanpak om kwetsbare wijken te vernieuwen.

Jaarlijkse afspraken

Elk jaar maken de woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting, de huurdersorganisaties en de gemeente Arnhem gezamenlijke prestatieafspraken. Deze corporaties bezitten samen ongeveer 95 procent van alle Arnhemse corporatiehuurwoningen. Daarnaast zijn met woningcorporatie SSH& en de huurdersorganisatie SPH apart meerjarige prestatieafspraken gemaakt. SSH& verhuurt in Arnhem ongeveer zeshonderd studentenwoningen.
Ronald Paping, wethouder wonen: “Goed dat we steeds jaarlijks deze afspraken maken. We staan immers gezamenlijk aan de lat om te realiseren wat we afspreken. De leefbaarheid in wijken staat soms fiks onder druk. We hebben een grootschalige aanpak van stadsvernieuwing nodig. Woningbouwplannen en de verduurzamingsopgave gaan daarbij hand in hand om de leefbaarheid van de wijken en de kwaliteit van leven van onze inwoners te verbeteren. Niet alleen de gemeente, ook de woningcorporaties spelen daar een belangrijke rol in. Mooi ook dat we dit jaar ook zulke afspraken voor studentenwoningen hebben kunnen maken. We kennen sinds kort strikte regels over het verkameren van eengezinswoningen. Die zijn er omdat we juist kwalitatief goede studentenkamers willen.”

Meer dan aantallen

De vraag naar betaalbare huurwoningen blijft onverminderd hoog. Daarom moeten er meer betaalbare woningen bijkomen. Dat is één van de afspraken. De woningcorporaties committeren zich aan de coalitieafspraak dat dertig procent van alle nieuw te realiseren woningen sociale huur wordt en zijn bereid die woningen te bouwen. Maar het gaat om meer dan alleen aantallen woningen. Zo zijn er afspraken gemaakt over het verbeteren van de leefbaarheid van kwetsbare wijken, over duurzaam wonen en gezond wonen. Ook komt er extra aandacht voor mensen die rondom het wonen, om welke reden dan ook, hulp of zorg nodig hebben, tijdelijk of permanent.
“Ik ben erg tevreden dat we de prestatieafspraken hebben verrijkt met gebiedsgerichte afspraken voor wijken die extra activiteiten en maatregelen nodig hebben,” aldus Eric Angenent, directeur-bestuurder van Vivare, namens de drie grote woningcorporaties. “Wij zien namelijk een toename van kwetsbare buurten, wat de leefbaarheid voor onze huurders in de wijken niet ten goede komt. De vraagstukken worden steeds ingewikkelder en vragen meer dan gewoon samenwerken met onze netwerkpartners. Met deze prestatieafspraken hebben we meer concreet de gezamenlijke inzet in de verschillende wijken neergezet.”

Goede studentenwoningen

Net als vorig jaar zijn er prestatieafspraken gemaakt met SSH&, nieuw is dat het nu meerjarige afspraken zijn. De markt voor studentenwoningen in Arnhem is in evenwicht, al blijft er behoefte aan kwalitatief goede studentenwoningen. SSH& is bij uitstek de partner om die te realiseren. Afgesproken is dat SSH& de komende 10 jaar minimaal 200 eenheden toevoegt, waarvan 100 al vóór 2025. Ook is afgesproken dat SSH& een gematigd huurbeleid voert en voor 2021 de huren niet meer dan de inflatie verhoogt.
Kees Stunnenberg, directeur-bestuurder SSH&: ‘Fijn en betaalbaar wonen maakt de studententijd voor onze bewoners een stuk prettiger. SSH& zet zich hier iedere dag voor in. Ons doel is voldoende woonruimte voor alle studenten die op kamers willen in Nijmegen en Arnhem. We zijn blij dat we in Arnhem goede afspraken hebben gemaakt over studentenhuisvesting.’

Bewust van energiekosten

De huurdersorganisaties willen in 2021 in Arnhem-Zuid weer een huurdersdag organiseren, als de maatregelen dat toelaten. “Dit jaar kon de huurdersdag vanwege corona niet doorgaan,” zegt Marcel van Empel namens de huurdersorganisaties HOP Arnhem, De Brug hbv en Hovar. “Op zo’n dag willen we thema’s bespreken als leefbaarheid, betaalbaarheid en energiearmoede. Er wordt door de Huurdersorganisaties ook samengewerkt met bestaande initiatieven die zich bezig houden met het ondersteunen en adviseren van huurders op het gebied van bewustwording en besparing op energiekosten. ArnhemAan is een van de partners waar we samen mee optrekken.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden