Begroting 2021: investeringen in armoedebestrijding, duurzaamheid en bereikbaarheid

Foto: Arnhem Nieuws

Op donderdag 12 november stelde de Arnhemse gemeenteraad de begroting 2021 vast. Met de herstelagenda gaat de gemeente de crisis te lijf door ruim €19 miljoen in de stad en haar inwoners te investeren.

Er werden diverse amendementen en moties aangenomen, maar die leidden niet tot noemenswaardige financiële wijzigingen. In de begroting zijn ook de plannen uit de Arnhemse herstelagenda Coronacrisis opgenomen.

Betere bereikbaarheid en armoedebestrijding

Arnhem zet de komende jaren in op meer duurzaamheid en klimaatadaptatie. Op meer woningen bouwen en een betere bereikbaarheid van de stad. Op een aantrekkelijk klimaat voor bedrijven en ondernemers creëren. En op het meer aan het werk helpen van mensen en het terugdringen van armoede. Met de herstelagenda gaan we de crisis te lijf door ruim €19 miljoen in de stad en zijn inwoners te investeren.

Begroting financieel sluitend

‘De begroting is financieel sluitend en solide; de weerstandsfactor zal uiteindelijk stijgen naar 1,2 in 2024 en ook de solvabiliteit neemt toe’, aldus wethouder financiën Ronald Paping. De totale uitgaven in 2021 zijn begroot op € 733 miljoen. € 209 Miljoen daarvan wordt rechtstreeks in de wijken uitgegeven, de overige € 524 miljoen komt voor rekening van de diverse stedelijke programma’s, zoals klimaat & energie, participatie & armoede, economie en zorg. De inkomsten, ook € 733 miljoen, komen van het Rijk, lokale heffingen, overige inkomsten en reserves.

Coronacrisis

Het jaar 2020 liep anders dan we hadden verwacht. De coronacrisis maakt de bestaande uitdagingen groter. De impact is moeilijk te voorspellen. Met deze begroting probeert de gemeente zo goed mogelijk in te spelen op de coronacrisis en te investeren in toekomstige uitdagingen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen