Regeling Burgerkracht succesvol

Foto: Rinus Baak

Door de Arnhemse regeling Burgerkracht zijn sinds 2016 ruim honderdtachtig initiatieven financieel ondersteund. Nog eens honderddertig initiatiefnemers zijn geholpen bij het uitvoeren van hun idee.

Omdat de regeling laagdrempelig is, maken inwoners er gemakkelijk gebruik van.

Verschillende bewonersinitiatieven

Ruim driehonderd initiatieven kregen ondersteuning. In veel wijken zijn mooie initiatieven tot stand gebracht en is het mooier en leefbaarder geworden door verschillende bewonersinitiatieven. Dit staat in de evaluatie regeling Burgerkracht die eerder dit jaar is uitgevoerd. De evaluatie laat duidelijk de meerwaarde van de regeling zien. Het college gaat voor de regeling, die tijdelijk was, dan ook vanaf 2022 op zoek naar een structureel budget. De gemeenteraad moet dat formeel beschikbaar stellen.

Veel creativiteit en organiserend vermogen in Arnhem

Voor 2021 is er nog geld omdat er dit jaar door de coronacrisis veel minder aanvragen zijn geweest. Het doel van de regeling Burgerkracht is om burgerinitiatief en zelfredzaamheid te ondersteunen. Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers: “Er zit enorm veel creativiteit en organiserend vermogen in de Arnhemse samenleving. Ondersteuning vanuit de burgerkrachtregeling, financieel of organisatorisch, kan net het zetje zijn dat iemand nodig heeft om van idee naar uitvoering te komen. Fantastisch dat we al meer dan driehonderd initiatieven hebben kunnen steunen. Dat levert leuke activiteiten op en meer onderling contact tussen buurtbewoners. Daar wordt Arnhem mooier van.”

Kracht van de eenvoud

Uit de evaluatie blijkt dat er grote waardering is voor de toegankelijkheid van de regeling. De kracht van de eenvoud is het uitgangspunt. De overwegend positieve evaluatie leverde nog een paar kleine verbeterpunten op. Dat waren dat het taalgebruik minder formeel kan en dat een gesprek met de ideeënmakelaars voorafgaand aan de aanvraag, kan de slagingskans vergroten. Ook kan er nog meer bekendheid worden gegeven aan de regeling. En door de ervaringen van aanvragers op een goede manier toegankelijk te maken voor anderen, kunnen initiatieven elkaar inspireren en van elkaar leren.

Uiteenlopende initiatieven

De projecten en initiatieven die door de burgerkracht regeling worden ondersteund zijn verdeeld over vrijwel alle Arnhemse wijken en zijn zeer uiteenlopend. Van Feest op het Plein naar een Kruiden- en Bloementuin voor de buurt, van Kunst met Mekaar naar Fietsmaatjes Schaarsbergen, van Molenpop Elden, naar Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Arnhem Noord. Dit is maar een kleine greep uit de initiatieven van 2019. Wethouder Louwers: “Zo leuk, zinvol en divers, daar word ik als wethouder Wijken echt blij van. Het onderstreept maar weer eens hoe groot de behoefte is van mensen om elkaar te ontmoeten en samen dingen te doen. Ik blijf me daar maximaal voor inzetten.”
Aanmelden kan via Burgerkracht.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden