Gemeente zoekt Arnhemmers voor het Boom Kwaliteitsteam

Foto: Gemeente Arnhem

De gemeenteraad van Arnhem heeft het nieuwe Bomenplan vastgesteld. Arnhem wil zorgvuldiger met zijn bomen omgaan. Een van de maatregelen om dat te bereiken is het instellen van het Boom Kwaliteitsteam Arnhem (BKA).

Dit team geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de diverse onderwerpen uit het nieuwe Bomenplan. Als lid van het BKA bekijk je de stad door groene ogen. Zo geeft het BKA advies bij projecten. Dat zijn zowel in de planvorming, bij de concrete uitvoering van projecten als achteraf als evaluatie. Het BKA kan ook de afwegingsrapportage, die in een project is gemaakt, tegen het licht houden en beoordelen of alternatieven voldoende zijn afgewogen.

Onafhankelijk

Het BKA kan advies geven over de manier waarop de gemeente communiceert over bomen. Het BKA bestaat uit inwoners en deskundigen en bevat ongeveer vijf personen. Het team is onafhankelijk. Daarom zitten er geen medewerkers van de gemeente Arnhem in het BKA.
In het Bomenplan staat het bomenbeleid omschreven. Als lid van het Boom Kwaliteitsteam beoordeel je onafhankelijk of het beleid zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt gevolgd. Als lid kom je op plekken waar je normaal niet zo snel komt en ontmoet je een heleboel interessante mensen. Bovendien krijg je veel informatie van deskundigen. Ook ontvang je een onkostenvergoeding.

Team in oprichting

Het team is nog in oprichting. Het Bomenplan laat ruimte om de rol van het BKA op verschillende wijzen in te vullen. Eén van jouw taken is om samen de rol van het BKA verder in te vullen. Samen met jouw teamgenoten denk je na over hoe je het advies aan de gemeente Arnhem vorm geeft.

Jouw inbreng

  • Je vindt bomen belangrijk en dat er bij projecten zorgvuldig met bomen moet worden omgegaan.
  • Je hebt een positief kritische blik.
  • Je kunt ook vanuit algemeen belang denken.
  • Je bent een teamspeler en vindt het leuk om samen met anderen vorm te geven aan de rol van het team.
  • Je bent in staat om te beoordelen of het beleid zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld, is gevolgd.
  • Je bent zowel creatief als sensitief.
  • Je kunt omgaan met tegengestelde belangen en meningen

Heb je interesse?

Stuur een mail met jouw motivatie en CV voor 10 juli 2020 naar [email protected]. Of stuur een brief met motivatie en CV naar Gemeente Arnhem, ter attentie van Frans Gooren, Postbus 9029 6800 EL Arnhem.
Alle reacties worden beoordeeld door een selectieteam bestaande uit de beoogde voorzitter van het BKA en twee extern deskundigen. Zij selecteren de leden en dragen deze voor aan het college van B en W.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden