Wijkwandeling Klarendal met inbreng eigen bewoners

Foto: Arnhem Nieuws

In Klarendal gaan bewoners politie, handhavers en andere professionals helpen met de veiligheid in hun wijk. Vandaag, maandagavond 2 maart, is hun eerste wandeling door de wijk om overlastplekken in beeld te brengen.

Tijdens de wandeling zullen ze drugsgebruikers, hangjongeren en andere overlastgevers aanspreken. De actie is bedoeld om de veiligheid in de wijk te verbeteren.

Actiedagen in Klarendal

Klarendal is een leuke en gezellige wijk. Helaas ervaren de bewoners ook regelmatig overlast door dealers, drugsgebruik, hangjongeren, foutparkeren en verloedering. Maandag 2 maart gaan professionals en bewoners daarom samen de wijk in. Ook in de dagen en weken erna gebeurt dat op verschillende avonden. De groep bestaat uit bewoners, vrijwilligers van De Leuke Linde, de Wasplaats, bewoners van bewoners- en overlastoverleg, en professionals als de wijkagent, jongerenwerk, opbouwwerk, Pactum, Team Leefomgeving, Handhaving, Afvalcoaches, Volkshuisvesting en het Sociaal Wijkteam.

Veerkracht

Marcouch ziet hen als structurele partners en verwacht dat ook in andere wijken groeperingen die daar leven, verenigen en werken gaan meehelpen bij wijkveiligheid. Hij staat ervoor dat bewoners goed op de hoogte blijven over de veiligheidssituatie in hun wijk, via onder meer groep-apps en andere (social) media.
Burgemeester Ahmed Marcouch komt mee. “Dit is wat wijken veerkracht geeft: verantwoordelijkheidsbesef van wijkbewoners, de wijze waarop zij elkaar attent maken op de normen in de wijk en hun ogen en oren waarmee zij de overheid informeren over misstanden,” aldus de burgemeester.

Voorkomen en aanpakken

Marcouch zegt verder: ”Ons besef van veiligheid wordt sterk bepaald door wat wij zien in onze eigen omgeving. Als je uit je keukenraam kijkt, dan moet het veilig zijn. Verloedering en overlast zijn vaak een teken aan de wand voor een wijk die afzakt. Dat moeten wij voorkomen en aanpakken. Daarom ben ik met bewoners om tafel gaan zitten om hun zorgen en de veiligheidsproblemen die wij samen zien in de wijken te bespreken.”

Klarendal voorloper

“Zodra wijkbewoners zich organiseren, merkt de buurt dit meteen,” aldus Marcouch. Hij verwacht veel van bewonersparticipatie bij wijkveiligheid. “Vorig jaar zijn de veiligheidsproblemen van de wijken en gebieden met bewoners in beeld gebracht. Klarendal heeft een groep actieve bewoners en is voorloper in de uitvoering. Spoedig volgen de andere wijken en gebieden. Telkens vraagt dat maatwerk, in samenspraak met bewoners.”

Omgeving die opstuwt, niet omlaagtrekt

De burgemeester: “Met ondernemers pakken wij de veiligheid op bedrijventerreinen aan. Met het onderwijs doen we dat in en om school, terwijl met bewoners is dat in de wijken. Of het nu gaat om overlastgevers, jonge drugscriminelen of bewoners die de buurt intimideren: wij moeten hen de voet dwars zetten. Want iedereen verdient een omgeving die opstuwt in plaats van omlaagtrekt. Dat is voorwaardelijk om het beste uit jezelf te halen.”

Niet alleen gepraat

Rik van Houten van Klarendal Schoon en de Wasplaats sluit aan: “Wij zullen zaken signaleren en worden gezien in de wijk. Het toont de betrokkenheid. Ron Onstein, voorzitter Bouwspeelplaats De Leuke Linde: “Goed dat er niet alleen gepraat wordt. Dat we nu daadwerkelijk gaan kijken waar het mis is. Ik verwacht dat buurtbewoners en instanties wakker geschud worden.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden