Arnhemse trends in de Staat van de Stad 2019

Foto: Gemeente Arnhem

Hoeveel inwoners heeft Arnhem? En hoeveel woningen? Hoe tevreden zijn de Arnhemmers met hun leefomgeving? Hoeveel banen zijn er en hoeveel Arnhemmers hebben geen baan?

Deze en veel meer gegevens zijn te lezen in de Staat van de Stad 2019.

Trends en ontwikkelingen

De Staat van de Stad is een overzicht van belangrijke trends en ontwikkelingen en wat die betekenen voor Arnhem. In de Staat van de Stad staan niet alleen cijfers over de thema’s bevolking, woningen en arbeidsmarkt. Fysieke en sociale leefomgeving, armoede en uitkeringen, energie en duurzaamheid, mobiliteit en Wmo en Jeugdwet aan de beurt worden ook belicht.

Highlights

Een paar voorbeelden zijn dat de Arnhemse bevolking nog steeds groeit en dat er in 2040 bijna twee keer zoveel 75-plussers zijn al nu. Het blijkt ook dat Arnhemmers tevreden zijn met hun leefomgeving. De highlights van het overzicht zijn te zien op Staat van de Stad 2019.

Perspectiefnota

De Staat van de Stad biedt belangrijke informatie voor de richting die de gemeente op wil. Hoe wij de stad de komende jaren zien en wat we daarbij belangrijk vinden. Dat wordt vastgelegd in de Perspectiefnota. Die wordt dit voorjaar aan de raad gepresenteerd.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden