Kwetsbare inwoners krijgen betere zorg

Foto: Pixabay

Gezonde inwoners is de inzet van de samenwerking die de gemeente Arnhem en zorgverzekeraar Menzis op 4 februari ondertekenden. Beide partijen werken al samen sinds 2011, en die samenwerking wordt nu verder uitgebreid. Daarmee wordt de zorg voor de meest kwetsbare inwoners verbeterd.

Het maakt niet uit bij wie inwoners verzekerd zijn of vanuit welke wetgeving (wmo, wlz, wvw of jeugdwet) zij recht op zorg hebben.

Samenwerking uitgebreid

Door de bestaande samenwerking konden minima bijvoorbeeld gebruik maken van korting op een op maat gemaakte collectieve ziektekostenverzekering. Ook de projecten Gezond Onderweg en de Gecombineerde Leefstijlinterventie, ter bestrijding van overgewicht en obesitas, worden voortgezet. Er komen nieuwe initiatieven bij. Bijvoorbeeld met ‘valpreventie voor ouderen’ en het project ‘Samen voor herstel’. Dat is een project waarbij de autonomie van mensen met ernstige psychische problematiek die thuis wonen aantoonbaar versterkt wordt. Dit gebeurt onder andere door de informele en formele zorg dichterbij te brengen. Dat kan met behulp van zowel inwoners als professionals. Zonder die begeleiding lopen ze de kans dat hun sociale netwerk steeds kleiner wordt en zelfs dat zij vereenzamen.

Kwalitatief goede zorg

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de samenwerking, die een integrale aanpak van zorgvoorzieningen voor kwetsbare inwoners wil zijn. Arnhem en Menzis hebben daar elk hun eigen rol. De gemeente is verantwoordelijk voor ondersteuning aan inwoners binnen de diverse wettelijke kaders. Menzis heeft als zorgverzekeraar de rol om voldoende en kwalitatief goede zorg in de kopen voor haar cliënten.

‘Lokale werkagenda’

De voortgezette samenwerking is uitgewerkt in een ‘Lokale werkagenda’, waarin vijf thema’s aan bod komen. Dat zijn armoede en schulden, preventie, ggz-zorg, ouderenzorg en jeugdzorg. In totaal gaat het om dertien projecten. Deze lokale werkagenda vormt de basis die mogelijk leidt tot meer initiatieven en projecten.

‘Eerst mensen, dan regels’

Wethouder Roeland van der Zee: “Dit is een goed voorbeeld van het principe ‘eerst mensen, dan regels.’ Voor inwoners maakt het immers niet uit op basis van welke wetgeving zij de gebruik kunnen maken van zorg. Door deze aanpak kijken we juist naar de zorgbehoefte van kwetsbare inwoners. Dan werken we niet per se volgens de lijntjes van de verschillende wetten die dat mogelijk maken. Door een brede aanpak en uitgebreid aanbod hopen we mensen te bereiken die met deze ondersteuning. Dan kunnen ze zelf weer het roer in eigen hand nemen.’

Gezondheid verbeteren

De gemeente en Menzis willen de ervaren gezondheid van inwoners verbeteren met nieuwe initiatieven en leefstijl gerelateerde aandoeningen tegen gaan. Joas Duister, manager preventie en projecten bij Menzis: De zorgvraag van de inwoner is leidend, niet het ‘hokje’ waar die zorg dan uit moet worden geleverd. Er komt bijvoorbeeld ondersteuning van inwoners met (uitbehandelde) ernstige psychiatrische aandoeningen. Wijkteams en een GGZ-instelling werken samen gericht op het herstel van functioneren in de maatschappij en sociale context. Die samenhang is van belang.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden