Nieuwe regels woningsplitsing en ‘verkamering’ voor heel Arnhem

Foto: huurwoningen.nl

Het splitsen of verkameren van woningen leidt steeds vaker tot woon- en geluidsoverlast en meer parkeerdruk. Daarnaast leidt ongecontroleerde verkamering tot het ontstaan van kleine wooneenheden van onvoldoende kwaliteit.

Er komen daarom voor heel Arnhem regels voor het splitsen en het verkameren van woningen. Met de nieuwe regels moet een einde aan de verschillende overlasten komen. Het college stuurt een voorstel naar de gemeenteraad.

Splitsing en verkamering

Bij woningsplitsing wordt een bestaande woning opgedeeld in meer nieuwe woningen met een eigen voordeur, eigen huisnummer en eigen voorzieningen. Verkamering is het omzetten van een woning in wooneenheden (‘kamers’) met een gezamenlijke voordeur en meestal ook gemeenschappelijke voorzieningen. Kamers worden vooral gebruikt door studenten, arbeidsmigranten, inwoners met een zorgvraag of Arnhemmers met een smalle beurs. Wethouder Wonen Ronald Paping: “De nieuwe regels brengen balans tussen de groeiende vraag naar kleinere woningen voor eenpersoonshuishoudens en voor huishoudens met een smalle beurs en anderzijds voldoende woonkwaliteit en de leefbaarheid in de wijken.”

Nieuwe regels

Met dit voorstel komt er een zogenaamd ‘facetbestemmingsplan’ waar voor heel Arnhem de regels voor woningsplitsing en verkamering worden vastgelegd. “We gaan dan vooral kijken naar de kwaliteit van de woning en de leefbaarheid van de wijk,” aldus Paping. “Wie een woning wil splitsen of wil gebruiken voor kamerbewoning, heeft in de nieuwe situatie daar een vergunning voor nodig.” Ook gaat de gemeente in het kader van ‘goed verhuurderschap’ onderzoeken of er excessen op de verhuurmarkt zijn. Die kijkt ook hoe huurders beter in staat kunnen worden gesteld om voor hun rechten op te komen. Daarnaast wordt woonoverlast tegengegaan en wordt er actief en uitgebreider gehandhaafd bij kamerverhuurbedrijven, onder meer op brandveiligheid. Ook wordt er actief gehandhaafd op de nieuwe regels uit het bestemmingsplan.

Criteria

Wie na invoering van de regels een woning wil splitsen, moet aan enkele criteria voldoen. Om een vergunning te krijgen moet de ongesplitste of niet-verkamerde woning minimaal 110 m2 leefoppervlak hebben. Na splitsing moet er een leefoppervlak van minimaal 40 m2 in het centrum zijn tot 50 of 70 m2 in andere wijken. Ook moet er in sommige wijken een buitenruimte zijn (tuin of balkon) en is een berging verplicht. Als een woning geschikt wordt gemaakt voor kamerbewoning, moet het oppervlak per bewoner minimaal 18 m2 zijn. Ook hier is een berging verplicht. De verplichte berging leidt er vooral toe dat inwoners hun fiets of afval niet op straat hoeven te zetten. Om verdere concentratie van kamerbewoning tegen te gaan, mag er geen woning worden omgezet naar kamers als er binnen een straal van 50 meter al een verkamerde woning is.

Regels alleen voor nieuwe initiatieven

De regels uit het facetbestemmingsplan zullen gelden voor nieuwe initiatieven. Reeds bestaande gesplitste of verkamerde woningen vallen niet onder de nieuwe regels. Deze woningen worden wel in kaart gebracht, zodat precies helder is waar gesplitste en verkamerde woningen staan. In de wijken Spijkerkwartier, Sonsbeek Zuid/Sint Marten en Centrum golden al regels voor splitsing. Omdat splitsing vaak vraagt om grondige bouwwerkzaamheden, was er ook altijd al een omgevingsvergunning benodigd voor de verbouwing. Voor verkamering van woningen bestaat nu slechts een beperkt aantal regels in de binnenstad.
In dit plan zijn punten uit het initiatiefvoorstel over woningsplitsing en verkamering van D66, ChristenUnie, PvdA, Arnhemse Ouderen Partij, Denk/Verenigd Arnhem en Arnhem Centraal meegenomen. Het plan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden