College Arnhem presenteert begroting 2015-2018

De gemeente Arnhem ontvangt van het Rijk 5 miljoen euro minder, terwijl de lasten in de sociale dienstverlening en werkvoorziening onder druk blijven staan. Het college heeft desondanks een sluitende Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 gepresenteerd. Dit lukte door te bezuinigen op eigen personeel en door enkele reserves te laten vrijvallen.

Coalitieafspraken verwerkt in begroting
– afschaffen toeristen- en precariobelasting 
– invoering betaald-parkeren op straat tot 23.00 uur
– verlagen tarief parkeergarages in de avonduren naar 50 eurocent per uur 
– het instellen van een sociaal noodfonds en 
– meer mensen gebruik maken van de Gelrepas. 
Ook wordt er weer meer gemeentelijke informatie opgenomen in de Arnhemse Koerier, de eerder ingezette bezuiniging wordt hiermee teruggedraaid.
Lasten in de begroting 
– verhoging lokale belastingen, heffingen en leges alleen met de inflatie (1,5%)
– verhoging rioolheffing met 1,5%, extra toeslag is afgeschaft
– 50% rioolheffing voor eigenaar pand (huurders worden hiermee ontzien)
– verlaging tarief ID-kaart vanaf 2015  
Uitdaging
Wethouder van financiën, Martijn Leisink: “Het is voor de gemeente een grote uitdaging om de taken die het Rijk door de decentralisaties op ons bord legt, uit te voeren binnen de budgetten die we daarvoor hebben gekregen. Er is immers vooraf al enorm op die budgetten gekort en die korting loopt de komende jaren nog veel verder op.” 
Budget
Honderd procent zekerheid is er nog niet over de hoogte van de budgetten. Op dit moment wordt door het Rijk nog gewerkt aan een nieuw verdeelmodel van de budgetten over de gemeenten. Uit voorzorg is 20 miljoen gereserveerd in een sociaal noodfonds, waaruit het college kan putten wanneer het zorgniveau in gevaar dreigt te komen.
Behandeling
Veel ruimte voor nieuwe investeringen is er de komende periode niet. Veel zaken die op stapel staan worden betaald uit eerdere reserveringen. De gemeenteraad moet de gepresenteerde begroting vaststellen. De begrotingsbehandeling door de raad begint op 6 oktober.
Volg, like en deel Arnhem Nieuws op:
Google+Arnhem.nieuws.nl 
Instagramarnhem_nieuws
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden