112

Rechtbanken Gelderland en Overijssel breiden strafzaken uit

Foto: Rechtbank Gelderland

Met ingang van dinsdag 14 april wordt de behandeling van urgente strafzaken bij de rechtbanken Gelderland en Overijssel anders ingericht en op elkaar afgestemd. Door de corona maatregelen waren tot nu toe in Gelderland alleen de rechter en secretaris fysiek aanwezig in de zittingszaal.

Doordat de voorzieningen voor een telefonische (beeld)verbinding zijn uitgebreid, kunnen vanaf 7 april meer en ook andere soorten zaken dan de meest urgente op afstand worden behandeld.

De rechtspraak heeft hiervoor eenĀ algemene regeling opgesteld. Kijk voor de meest recente regelingen per rechtsgebied op de themapagina corona van de rechtbanken.

Gefaseerd uitbreiden

De rechtbanken Gelderland en Overijssel hebben in overleg met het Openbaar Ministerie Oost-Nederland besloten de behandeling van strafzaken gefaseerd verder uit te breiden. Dit is van belang omdat de persoonlijke en maatschappelijke consequenties van het uitblijven van een rechterlijk oordeel groot kunnen zijn.
Daarbij gaat het onder meer om beslissingen inzake TBS-verlengingen. Hoe de uitbreiding van de overige zaken gaat, is afhankelijk van de maatregelen die in de gebouwen kunnen worden genomen. Ook de mogelijkheden die er zijn om verdachten op afstand te horen zijn bepalend. Dan gaat het om de faciliteiten in de Huizen van Bewaring.

Nieuwe werkwijze via videoverbinding

De inrichting van de urgente strafzaken wordt in deze twee rechtbanken gelijkgetrokken. De nieuwe werkwijze zal zijn dat ook de Officier van Justitie (OvJ) en de advocaat van de verdachte in de zaal aanwezig kunnen zijn tijdens de behandeling van de strafzaak. Het staat de advocaat vrij om op afstand deel te nemen aan de zitting door een videoverbinding. Gedetineerden worden aangesloten via een videoverbinding om zoveel mogelijk reisbewegingen te voorkomen.

Werkwijze

In Gelderland start deze werkwijze per dinsdag 14 april. In Overijssel is het inmiddels al mogelijk voor advocaten om, indien gewenst, fysiek aanwezig te zijn bij een zitting. In zaken waarbij er al afspraken zijn gemaakt over een videoverbinding blijven deze gelden.
Vanaf woensdag 8 april 13.00 uur benadert de Verkeerstoren zoals gewoonlijk de advocaten voor de ingeplande strafzaken. Alle enkelvoudige zittingen (politierechter- en kantonrechterzittingen) worden tot en met 28 april ingetrokken door het lokale parket en het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Mulderzittingen worden door de rechtbank tot die datum niet gepland.

Aanwezigheid partijen

De professionele partijen (rechters, Officieren van Justitie en advocaten van verdachten) kunnen desgewenst weer aanwezig zijn bij de behandeling van de urgente zaken. Gedetineerden worden aangesloten via een videoverbinding om zoveel mogelijk reisbewegingen te voorkomen.
Uitgangspunt blijft dat iedereen veilig kan blijven werken. De partijen zitten in de zittingszaal meer dan anderhalf meter van elkaar. En als dat niet kan, neemt de rechtbank extra maatregelen. Verder worden tele-voorzieningen en digitale mogelijkheden ingezet voor de overige partijen, zodat zij niet naar de rechtbank hoeven te komen.

Openbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd

Gerechtsgebouwen blijven in ieder geval tot en met 28 april beperkt toegankelijk. Publiek is nog niet welkom. Om de openbaarheid te waarborgen zijn er voor de media mogelijkheden om rechtszaken via Skype te volgen. Wekelijks worden zoveel mogelijk uitspraken extra gepubliceerd op rechtspraak.nl.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden