Vervolgonderzoek naar locaties zonne- en windenergie regio Arnhem-Nijmegen

Foto: Prowind

De Regionale Energiestrategie Arnhem Nijmegen laat goed zien welke gebieden niet of minder goed geschikt zijn voor het opwekken van zonne- en windenergie. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies.

Vervolgonderzoek kan de gevolgen van gekozen gebieden voor landschap en natuur in beeld brengen. De RES-regio Arnhem Nijmegen had de Commissie gevraagd te adviseren over de milieu-informatie in hun RES 1.0.

Klimaatdoelen

Dertig regio’s in Nederland stellen een Regionale Energiestrategie (RES) op. Een RES brengt in beeld hoe voldoende hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie, kan worden opgewekt voor het halen van de klimaatdoelen. In pilots onderzoeken verschillende RES-regio’s samen met het Nationaal Programma Regionale Energie-strategie en de Commissie m.e.r. hoe milieueffectrapportage kan worden ingezet bij een RES.

Energiestrategie

De RES-regio Arnhem Nijmegen wil vanaf 2030 jaarlijks 1,62 Terawattuur aan hernieuwbare energie opwekken. De Energiestrategie noemt onder andere de zoekgebieden voor het opwekken van wind- en zonne-energie, en de ontwikkeling van zonne-energie op (grootschalige) daken.

Gevolgen voor landschap en natuur

De gebruikte milieu-informatie laat goed zien in welke gebieden energieopwekking niet mogelijk is of minder geschikt is. De Commissie adviseert om voor de RES 2.0 te onderzoeken welke gevolgen de gekozen zoekgebieden hebben voor landschap en natuur, bijvoorbeeld op de biodiversiteit binnen en buiten de beschermde natuurgebieden. Onderzoek ook of er mogelijkheden zijn om de milieugevolgen te beperken, bijvoorbeeld door een andere verhouding van wind- en zonne-energie. Dit onderzoek helpt bij het goed onderbouwen van de locatiekeuzes voor wind- en zonne-energie.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden