Verlenging en verbreding A15 gaat definitief door

Foto: Rijkswaterstaat

De Raad van State heeft alle bezwaren tegen de verlenging van de A15 ongegrond verklaard, behalve de behalve het beroep tegen de onderbouwing van de stikstofuitstoot.

In de berekeningen wordt stikstofuitstoot van verkeer op meer dan vijf kilometer afstand van het project nu niet meegenomen. De minister krijgt een half jaar de tijd om dit aan te passen.

Faunapassage

Daarnaast moet de minister beter uitleggen welke voordelen er worden verwacht van de aanleg van een faunapassage en een amfibietunnel. Die moeten er komen zodat dieren op een veilige manier aan de andere kant van een weg kunnen komen. De gemeente werkt al enige tijd aan voorbereidingen om verlenging van de A15 mogelijk te maken. Binnenkort overlegt de gemeente met Rijkswaterstaat hoe dit nu verder moet.

Samenwerking

Binnen het project ViA15 werken de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met elkaar aan een duurzaam regionaal wegennet. Samen met de Europese Unie financieren zij een deel van het project. De uitvoeringsfase is in handen van Rijkswaterstaat.

Zie twee video’s op de site van Rijkswaterstaat: een over het belang van het doortrekken van de A15 en de tweede over de veranderingen/verbouwing van het landschap.

Het landschap tussen Zevenaar en Bemmel zal ingrijpend veranderen door project ViA15. In nauwe samenwerking met de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo heeft Rijkswaterstaat een dronefilm gemaakt van het gebied rond Groessen, zoals het was voordat de (sloop)werkzaamheden van start gingen.

2021: Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
2023-2025: Openstelling A15 en verbreding A12/A15 gerealiseerd
Deze planning is onder voorbehoud.

Uitspraak nalezen?

Op Raadvanstate.nl/uitspraken vind je de uitspraak.*
De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en kabinet en is ook de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland.

*[Bij besluit van 24 februari 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) het tracébesluit “A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)” vastgesteld. Het tracébesluit maakt het doortrekken van de A15 mogelijk en zorgt daarmee voor een verbinding tussen de bestaande A12 en de A15 bij Arnhem. Ook voorziet het tracébesluit in het verbreden van de A12 en de A15. Tegen het tracébesluit zijn 48 bezwaarschriften ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder de bezwaarmakers zijn inwoners en bedrijven uit dorpen die in de buurt van het tracé liggen, zoals Groessen, Elst en Didam. Zij maken zich zorgen over de gevolgen voor hun woon- en leefklimaat en hun bedrijfsvoering. De minister heeft het besluit gewijzigd naar aanleiding van de beslissing van de Afdeling bestuursrechtspraak om de beroepen aan te houden vanwege de prejudiciële vragen over het PAS. De minister heeft nieuw onderzoek gedaan naar de gevolgen van extra stikstofdepositie.]

Uitspraken Rijkswaterstaat

  • De wegen rond Arnhem worden steeds drukker. Dit remt de economische en ruimtelijke ontwikkeling in de regio.
  • Daaruit volgen files en sluipverkeer die zorgen voor onveilige verkeerssituaties en verminderde leefbaarheid.
  • Daarom verbreedt en trekt de Rijkswaterstad de A15 door en verbreedt de A12.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden