Kloppend Stadshart in beroep tegen halve Vinex-wijk in Stadsblokken-Meinerswijk

Foto: Kloppend stadshart

Kloppend Stadshart gaat samen met haar partners in beroep tegen het op 16 december door de gemeenteraad van Arnhem vastgestelde bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk in de uiterwaard Stadsblokken-Meinerswijk 430 woningen te bouwen.

De Stichting Kloppend Stadshart vindt deze gang naar de Raad van State logisch, ze heeft steeds verbaasd gestaan over de kwaliteit van het bestemmingsplan, bijhorende vergunningen en haar onderbouwingen. Zij verwachten dan ook dat deze geen stand gaan houden bij de rechter.

Gemeentelijke dwaling

Na de goedkeuring van het bestemmingsplan kan Kloppend Stadshart met haar partners helaas niet anders dan in beroep gaan. Deze gemeentelijke dwaling heeft een te grote impact op het leven van de Arnhemmers en door de beïnvloeding van de waterverdeling bij de Pleij op de mensen in de stroomgebieden van de IJssel en NederRijn. Daarnaast doorbreekt dit plan de voor dieren en planten belangrijke verbindingsroute via de uiterwaarden tussen West-Nederland en Duitsland.

“Als ik met mensen in Nederland spreek over dit plan krijg ik een verbaasde blik en de vraag hoe dit rijmt met klimaatverandering en overstromingen”, zegt Margo Meeuwissen namens Kloppend Stadshart. “Nooit heb ik begrepen waarom de politiek hiervoor de kop in het zand steekt terwijl gewone inwoners van Nederland wel heel goed begrijpen wat het risico is. Daarom laten we graag de rechter hierover een oordeel uitspreken” .

Woningbouw was niet de afspraak

In 1998 heeft het Rijk met gemeente Arnhem al afgesproken dat er geen woningen gebouwd zouden gaan worden in Stadsblokken-Meinerswijk. Hiervoor heeft de gemeente destijds bijna 30 miljoen gulden aan schadecompensatie ontvangen. Vervolgens is in 2012 de Gebiedsvisie Stadsblokken Meinerswijk vastgesteld in een participatief proces waaraan vele Arnhemmers deelnamen. Daarin is besloten dat Stadsblokken-Meinerswijk een ruig uiterwaardenpark met ruimte voor cultuur en recreatie zou worden, bebouwing zou hooguit ondersteunend zijn. Dus woningbouw was niet de afspraak.

Oprekken grenzen

Sinds de goedkeuring van de Gebiedsvisie is de gemeente gestart met het oprekken van grenzen, naar het lijkt om projectontwikkelaar KWP telkens weer zoveel mogelijk tegemoet te komen. Zo is functie-ondersteunende bebouwing opgerekt van hooguit enkele tientallen gebouwen naar 250-350 woningen ten tijde van het referendum, naar nu een halve Vinex-wijk van 430 woningen.

Uitgangspunt was dat woningbouw de financiële drager zou zijn om inrichting en beheer en een zogenoemd publiek programma te betalen. Echter, het publieke programma is bij vaststelling bestemmingsplan nog niet uitgewerkt door KWP en beheer-, infrastructurele- en saneringskosten liggen grotendeels bij de gemeente. Financiële plaatjes om inzicht te geven in hoe dan woningbouw een drager is voor het plan worden niet gegeven.

Daarnaast werd de Arnhemse burger tijdens het referendum beloofd dat de flats onder de boomgrens zouden blijven. Die is zo’n 15 meter. Het bestemmingsplan biedt nu ruimte om gebouwen tot 26 meter hoogte te bouwen, dit is een 8-laagse flat.

“Dit zijn zo maar enkele voorbeelden die aangeven hoe het huidige bestemmingsplan ver is afgedreven van wat de essentie van de gebiedsvisie was“ , zegt Margo Meeuwissen namens Kloppend Stadshart.

Over stichting Kloppend Stadshart

Stichting Kloppend Stadshart is opgericht vanuit bewoners en betrokkenen van het gebied Stadsblokken-Meinerswijk. Wijkplatform Malburgen-West en Bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk zijn erin vertegenwoordigd. Stichting Kloppend Stadshart streeft samen met bewoners en Milieudefensie naar een bestemmingsplan voor het gehele gebied gebaseerd op de gebiedsvisie van 2012 zonder woningbouw.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden