Burgemeester roept op tot waakzaamheid over radicalisering

Foto: Gemeente Arnhem

Ahmed Marcouch ziet de invloed van de fundamentalistische stroming groeien in Nederland. Om salafisten buiten de deur te houden zou de islamitische gemeenschap weerbaarder moeten zijn.

Dat zei hij op een congres over radicalisering in Arnhem op 13 februari.

Verdubbeling

Op de bijeenkomst in Arnhem zei Marcouch dat hij een verdubbeling ziet van het aantal salafistische moskeeën in Nederland. “Dat heeft er vooral mee te maken dat de islamitische gemeenschap kampt met schrijnende tekorten aan goede imams. Wat je ziet is dat salafistische organisaties vaak imams aandragen, waardoor ze via de imam de moskee in hun macht krijgen.”

Waakzaam zijn

“Mijn oproep is vooral, laten we alert en waakzaam zijn,” lichtte Marcouch toe in het radioprogramma Nieuws en Co. “Radicalisering is gevaarlijk en hardnekkig. Langjarige investeringen zijn nodig om te voorkomen dat onze samenleving wordt ontwricht en ondermijnd. En ook om te voorkomen dat salafistische organisaties nog meer kinderen en jongeren infecteren met dit gedachtengoed. Het gaat hier over een machtsideologie die antidemocratisch is en geweld predikt.”

Salafisme

Burgemeester Marcouch heeft zich eerder uitgesproken tegen het salafisme. Toen het in Nieuwsuur (12 september 2019) een keer over salafistisch lesmateriaal op islamitische basisscholen ging, zei hij dat het ‘het voorportaal van de gewelddadige jihad’ was. Ook als Kamerlid in 2017 noemde Marcouch de geloofsstroming een ‘kweekvijver voor het jihadisme’ en ‘een gewelddadige ideologie.’

Steun uit de Golfstaten

De burgemeester staat niet alleen. AIVD-directeur Schoof getuigde begin deze week voor een Tweede Kamercommissie. Die doet onderzoek naar ongewenste beïnvloeding van moskeeën. Hij waarschuwde daar voor de nieuwe generatie ‘salafistische aanjagers’. Deze oefenen op een professionele manier en met steun uit Golfstaten druk uit op moskeeën, scholen en gematigde gelovigen.
“Ze kunnen dus het preekgestoelte betreden en zo ook hun gedachtengoed in moskeeën krijgen,” waarschuwt Marcouch. “Het is heel belangrijk om naast de islamitische gemeenschap te gaan staan, om ze weerbaar te maken. We moeten ze mobiliseren om zich uit te spreken tegen dit salafisme en om te voorkomen dat de moskee wordt overgenomen.”

Antidemocratische machtsideologie

De burgemeester pleit daarom voor een nieuwe aanpak. “We zeggen te vaak als overheden: er is hier een scheiding van kerk en staat, dus zoek het zelf maar uit. Maar het gaat hier niet zozeer over dat je je bemoeit met de inhoud van religie. Het gaat hier over een machtsideologie die antidemocratisch is en geweld predikt als middel om een heilstaat en superioriteit vorm te geven.”

Kennis uitwisselen over salafisme

“We zien waar het toe leidt. We hebben op dit moment honderden jongeren in beeld die we gevaarlijk vinden. We hebben gezinnen in onze samenleving die een zoon of dochter verloren zijn aan dat gedachtengoed. Sommigen zijn gesneuveld, anderen proberen terug te keren en weer anderen zitten in de gevangenis en komen daarna ook weer onze samenleving in.”
Daarom wil Marcouch dat er meer kennis wordt uitgewisseld over het salafisme en dat er een scherpe definitie wordt opgesteld. “We weten veel meer sinds de moord op Theo van Gogh, maar we zijn er nog lang niet. Er is nog heel veel discussie over de definitie van het salafisme. Intussen worden onze wijken geïnfecteerd met dit gedachtengoed.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden