Groen licht voor fietspad HAN – van Hall Larenstein

Foto: Gemeente Rheden

De gemeenteraad van Rheden besloot op dinsdag 28 januari 2020 dat het fietspad HAN-Larenstein aangelegd kan worden. De aanleg werd lang vertraagd door de verbreding van de A12.

De aanleg van het fietspad staat los van de eventuele keuze voor het tracé voor een fietsroute Arnhem – Dieren.

De raad had op 27 februari 2018 het college opgedragen om in afwachting van de uitkomsten over de tracékeuze van de Snelle FietsRoute (door Velp) het fietspad HAN-Larenstein nog niet ten uitvoering te brengen.

Voorgeschiedenis

Al in het fietspadenplan 2005 was er sprake van de aanleg van het fietspad HAN–Larenstein. Deze ontbrekende fietsverbinding is voorzien langs de spoorlijn tussen de Zuider Parallelweg in Velp en een bestaand pad langs het spoor in Arnhem (Van Remagenlaan/Het Lange Water). Het fietspad loopt parallel aan de spoorlijn en onder de A12 door. Het is een gezamenlijk project  van de gemeente Rheden en de gemeente Arnhem.

Vertraging aanleg

Door de ingrijpende werkzaamheden voor de verbreding van de A12 was de aanleg van het fietspad lange tijd niet mogelijk. Daarnaast was er voor de aanleg van het fietspad HAN-Larenstein ook een aanpassing van het Bestemmingsplan Velp 2016 Woongebieden-Zuid nodig. Tegen die wijziging is door aanwonenden van de Zuider Parallelweg en de Laarweg in Velp beroep ingesteld bij de Raad van State. De bezwaren waren gericht op realisatie van het fietspad en op de komst van een Snelle Fietsroute over de Zuider Parallelweg.

De Raad van State deed al op 27 maart 2019 uitspraak dat het fietspad HAN-Larenstein kan worden aangelegd.

Bron: Rheden Nieuws

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden