Jongste kandidaat waterschapsverkiezingen pleit voor ‘virtual reality game’

Foto: Arjen Dannenberg

Bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart is Johannes van der Poel (18), student Watermanagement bij Helicon in Velp, de jongste kandidaat.

De jonge kandidaat voor de SGP presenteert in aanloop naar de verkiezingen een 5-puntenplan. Daarin staan vijf concrete maatregelen uitgewerkt om inwoners meer te betrekken bij het waterschapswerk. Johannes van der Poel pleit onder meer voor het ontwerpen van een ‘virtual reality game’. Daarmee wil hij jongeren bereiken. Ook wil hij stageplaatsen aanbieden voor scholieren om hen kennis te laten maken met waterbeheer.

Droogte

“Het waterschap is koploper in technologische innovaties. Daarin worden al flinke stappen gezet. Wat mij betreft is dat een goede ontwikkeling en bovendien past dat ook in de ambitie om een circulaire economie te stimuleren. Wat betreft sociale innovatie zijn er echter nog aandachtspunten. Hoe communiceren we bijvoorbeeld in een periode van droogte, zoals afgelopen zomer, met onze inwoners welke maatregelen we treffen en welke gevolgen die hebben?” aldus Johannes van der Poel.

Eerste aanzet

Om sociale innovatie hoger op de politieke agenda te plaatsen heeft Van der Poel een eerste aanzet met maatregelen gepresenteerd. Johannes: “Hopelijk kan ik na 20 maart hier ook echt mee aan de slag. Maar het woord is nu eerst aan de kiezer. Ik hoop dat inwoners door te gaan stemmen het belang van de waterschappen onderstrepen en het willen waarderen dat een nieuwe generatie een inbreng wil leveren in het waterschapsbestuur.”

Jeugddijkgraaf

Johannes van der Poel staat als vierde kandidaat op de kandidatenlijst van de SGP bij de verkiezingen van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe. De waterschapsverkiezingen vinden, gecombineerd met de Provinciale Statenverkiezing, plaats op 20 maart aanstaande.
Johannes van der Poel, student MBO Watermanagement aan Helicon in Velp, is sinds zijn veertiende betrokken bij de waterschappen. Eerst als jeugdbestuurder bij het waterschap Vallei en Veluwe en lid van het Nationaal Jeugdwaterschap, daarna als jeugddijkgraaf van alle waterschappen. Momenteel is Van der Poel onder meer lid van de jongerenraad van Staatsbosbeheer en actief voor de SGP-jongeren, de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland.

Grote opgaven

Toen in november bekend werd dat Johannes kandidaat zou staan, gaf hij daarop de volgende reactie: “Dankbaar dat ik kandidaat mag staan namens de SGP. Een betrouwbare partij met een sterke basis. Ik vind het belangrijk om als goede rentmeesters de aarde te bouwen en te bewaren. Water boeit me enorm. We staan voor grote opgaven. Het veranderende klimaat, nieuwe stoffen in het rioolwater en een duurzame economie vragen onze aandacht. Het zijn uitdagingen die juist ook mijn generatie aangaan. Daarom wil ik graag nu al meedoen.”

Waterschapsverkiezingen

De waterschappen behoren tot de oudste instituties van de Nederlandse staat. Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het merendeel van het algemeen bestuur wordt om de vier jaar gekozen via de waterschapsverkiezingen. Met zijn 18 jaar is Johannes van der Poel erg jong. De gemiddelde leeftijd van de AB-leden was na de vorige waterschapsverkiezingen 57 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Unie van Waterschappen. Voor meer informatie zie de website van de SGP jongeren Ede.

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden