Rijnstate overweegt vestiging in Overbetuwe

Foto: Rijnstate.nl

Rijnstate start een haalbaarheidsonderzoek naar een vestiging in de gemeente Overbetuwe. Dit is onderdeel van een breder onderzoek naar de totale huisvesting van het ziekenhuis.

Rijnstate onderzoekt of de zorgfuncties die nu in de polikliniek in Arnhem-Zuid worden aangeboden, verplaatst en uitgebreid kunnen worden naar een nieuwe locatie in de gemeente Overbetuwe. Dit is het gevolg van de bevolkingsontwikkeling van Arnhem-Zuid en Overbetuwe

Het ziekenhuis onderzoekt in overleg met de gemeente of er een nieuw pand zou kunnen komen in Elst. Voor de plaats van de nieuwe locatie wordt gedacht aan de omgeving van station Elst Centraal. Volgens de gemeente zou een ziekenhuisfunctie een goede aanvulling zijn op de aanwezige voorzieningen in Elst.

Spreekuur kinderarts

Rijnstate en de gemeente Overbetuwe trekken samen op in het onderzoek. Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate: ‘We gaan in gesprek met alle belanghebbenden. Ook onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking met andere zorgverleners in de regio. Dit doen we zorgvuldig en daar nemen we dus ook de tijd voor.’

Rijnstate verwacht dat in het vierde kwartaal van 2019 duidelijk wordt of het plan haalbaar is en het besluit kan worden genomen of het doorgaat. De start van de bouw van het nieuwe pand zou dan plaatsvinden in 2021. Rijnstate wil hier een breed palet van poliklinische zorg aanbieden, dat aansluit op de behoefte van de inwoners van de gemeente, veelal jonge gezinnen. Verschillende medisch specialisten zullen hier spreekuur houden, zoals de kinderarts, gynaecoloog en kno-arts. Ook willen ze kleine, veelvoorkomende poliklinische ingrepen uitvoeren op deze locatie.

Huisvesting Rijnstate

Wim van Harten: “Ons huidige vastgoed is relatief oud en vraagt om veel investeringen. Omdat in de toekomst steeds meer ziekenhuiszorg op afstand zal worden verleend, verwachten we ook minder gebouwen nodig te hebben. We hebben onderzocht welke huisvesting we op welke locaties in de toekomst nog nodig hebben. De verplaatsing van onze polikliniek in Arnhem-Zuid naar de gemeente Overbetuwe en uitbreiding van ons zorgaanbod in deze gemeente zorgt ervoor dat we dichter bij veel van onze patiënten zitten. Daardoor kunnen we oud vastgoed afstoten.”

Het ziekenhuis wil ook het oude pand in Velp verkopen en onderzoeken welke zorgactiviteiten het vanuit welke locatie in de gemeente Rheden kan blijven aanbieden. Dit in overleg met huisartsen. “Onze locatie in Zevenaar willen we verder ontwikkelen tot centrum voor planbare zorg en ouderenzorg. Daardoor kunnen we in onze hoofdvestiging aan de Wagnerlaan ruimte creëren voor meer acute en complexe zorg.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden