Omstreden bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk bij gemeenteraad

Foto: Kloppend Stadshart

Binnenkort besluit de gemeenteraad Arnhem over het omstreden bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk. Stichting Kloppend hart is bezorgd dat daarbij de natuur het onderspit delft.

In het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk is de ontwikkeling van twee woonwijken opgenomen. De een is op het zogenoemde Meiners Eiland en de andere op Stadsblokken, het gebied tussen de twee stadsbruggen.

Kaarten die woonwijken realistisch weergeven

Nu het bestemmingsplan voorligt in de Arnhemse gemeenteraad wordt het tijd voor een beter visueel inzicht in waar de gemeenteraad straks over moet beslissen, vindt de Stichting Kloppend Stadshart. Op basis van de kaders van de gemeente heeft de Stichting daarom kaarten laten maken die de twee nieuwe woonwijken realistisch weergeven. Daarmee krijgt de gemeenteraad in ieder geval een scherp beeld van de woningbouw en de gevolgen voor de natuurlijke omgeving.

Grote impact op aangezicht van stadMeinerswijk

Kondor Wessels Projecten (KWP) heeft nooit duidelijkheid gegeven hoe deze woonwijken eruit komen te zien. Daarom heeft Kloppend Stadshart, op basis van het door de gemeente opgestelde uitwerkingskader1, kaarten laten maken door een landschapsarchitect van hoe deze woningbouw er precies uit komt te zien. Deze 3D kaarten laten zien dat de twee woonwijken grote impact hebben op het aangezicht van de stad, waaronder kolossale appartementsgebouwen gedeeltelijk tot vijfentwintig meter hoog. Hiermee kan Arnhem haar ambitie om het grootste aaneengesloten uiterwaarden natuurgebied Stadsblokken Meinerswijk te realiseren gewoon vergeten.

Voor altijd veranderd

De conclusie van Kloppend Stadshart is dat het aangezicht van Stadsblokken Meinerswijk als uiterwaarden natuurgebied met de bouw van deze twee woonwijken voor altijd zal zijn veranderd. Het groene hart van Arnhem zal een hart van steen blijken te zijn. Woningbouw zal het dominante beeld worden en de eerdere claim verscholen in het groen is met de huidige plannen niet vol te houden. KWP claimt een stadspark van allure te ontwikkelen, maar de
bedroevende conclusie van Kloppend Stadshart is dat door deze woningbouw dat groene stadspark voor eens en voor altijd verloren zal zijn gegaan.

Schijnvertoning

Deze zogenoemde ondersteunende woningbouw is nodig om andere functies zoals natuur, cultuur en recreatie te realiseren. Zo claimt de projectontwikkelaar. Tijdens de informerende zitting van de gemeenteraad van 8 oktober bleek echter dat de woningen al wel uitgedacht zijn, maar de invulling van cultuur en recreatie nog allerminst. Dat woningbouw ondersteunend is, vindt Kloppend Stadshart een schijnvertoning.

MeinerswijkCultuur, natuur en recreatie verwezenlijkt?

Kloppend Stadshart roept de gemeenteraad nu dringend op om de uitwerkingskaders serieus te nemen. Ook wil de stichting duidelijk krijgen waarom zoveel woningen nodig zijn, en wat daarvoor aan cultuur, natuur en recreatie daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. En daarnaast om streng toe te zien op het in 2016 aangenomen amendement2, dat vraagt om woningbouw op Stadsblokken, zo veel mogelijk in te perken.

Stichting Kloppend Stadshart

Stichting Kloppend Stadshart spant zich in om van het uiterwaardengebied van Arnhem een ruig uiterwaardenpark te maken voor heel Arnhem. Bouwen in de uiterwaarden in deze tijd van klimaatcrisis is niet alleen dom, het heeft ook impact op de natuur. Ook ontneemt het de Arnhemmers een prachtig natuur- en recreatiegebied midden in de stad.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden