Vijf gorillamannetjes vanuit Arnhem naar Hongshan Forest Zoo

Foto: Burgers' Zoo

In het najaar van 2020 verhuizen vijf gorillamannetjes vanuit Burgers’ Zoo naar Hongshan Forest Zoo in Nanjing (China). Het gaat om de zilverrug (het fokmannetje) en zijn vier zonen.

Het fokmannetje heeft al vrij veel jongen verwekt in Arnhem en de jonge mannetjes komen bijna in geslachtsrijpe leeftijd. Hierdoor bestaat de kans dat zij hun eigen moeder of zussen gaan dekken.

Nieuwe bestemming uitgebreid onderzocht

Burgers’ Zoo volgt hierin de aanbevelingen van de coördinator van het Europese fokprogramma voor westelijke gorilla’s. Het advies was ook van de ‘species committee’ van internationale dierentuinspecialisten op het gebied van deze mensapensoort.
De coördinator van het Europese fokprogramma voor westelijke gorilla’s heeft in samenspraak met Burgers’ Zoo een uitgebreid onderzoek verricht naar een nieuwe bestemming voor de vijf Arnhemse gorillamannetjes. Een dierenpark in Europa had in eerste instantie de voorkeur, vanwege de kortere afstand van het transport. Geen enkele EAZA-dierentuin blijkt echter plaats te hebben voor een nieuwe groep van vijf gorillamannetjes. In het algemeen is er momenteel een overschot aan gorillamannetjes binnen het fokprogramma. Dit komt vooral door de haremstructuur waarin gorilla’s leven. Dus één volwassen mannetje is met meerdere volwassen vrouwtjes en hun jongen. De Europese dierentuinvereniging EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) stelt bovendien zeer strenge eisen aan gorillaverblijven op het gebied van dierenwelzijn, leefruimte en veiligheid. Doordat er binnen Europa geen goede locatie gevonden kon worden voor onze vijf gorillamannetjes is de focus verschoven naar geschikte locaties buiten Europa.

Bouw van gloednieuw gorillaverblijf

Hongshan Forest Zoo in Nanjing (China) bouwt op het moment van schrijven een gloednieuw gorillaverblijf volgens de strenge en zeer uitgebreide richtlijnen die het stamboek voor de westelijke gorilla aan moderne gorillaverblijven stelt. De plannen voor een nieuw gorillaverblijf moeten tot in detail worden uitgewerkt op papier en vervolgens worden voorgelegd ter beoordeling van een groep ervaren mensapendeskundigen. Die voeren deze controle uit namens de EAZA. Pas wanneer deze deskundigen groen licht geven, mag met de bouw worden aangevangen. Zonder deze officiële goedkeuring ontvangt het dierenpark namelijk geen gorilla’s van het Europese fokprogramma. De stamboekhouder van het Europese fokprogramma heeft daarnaast Hongshan Forest Zoo persoonlijk bezocht.

Gorilla’s blijven eigendom van EAZA

De gorilla’s zijn geen eigendom van Burgers’ Zoo. Na hun transport zullen ze ook geen eigendom worden van Hongshan Forest Zoo. De dieren zijn en blijven namelijk eigendom van het Europese fokprogramma voor deze soort. Bovendien krijgen de gorilla’s de status dat ze op basis van een leencontract in Nanjing verblijven. Aan deze leenstatus zitten allerlei voorwaarden vast, waaraan Hongshan Forest Zoo moet voldoen. Zo moeten allerlei handelingen en keuzes met de dieren eerst aan Burgers’ Zoo worden voorgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle veterinaire verzorging en/of ingrepen. Mocht het dierenpark van Nanjing zich niet aan deze strenge richtlijnen en voorwaarden houden, dan kan het dierenpark gesommeerd worden om de dieren terug te sturen. Dat geldt overigens ook voor elk willekeurig dierenpark met gorilla’s dat deelneemt aan het Europese fokprogramma.

Het meest geschikt voor een mannengroep

De stamboekhouder en de ‘species committee’ geeft Burgers’ Zoo deze aanbeveling. Vanwege de samenstelling wordt deze groep gorillamannetjes geacht geschikt om als succesvolle mannengroep gehouden te worden. De dieren hebben namelijk een goede band met elkaar. Bovendien is er sprake van een sterke bloedband. Het gaat om een vader en zijn zonen. Tenslotte is het positief dat er drie jonge dieren zijn in dezelfde leeftijd, die samen dezelfde ontwikkeling doormaken. Ze groeien samen op en hebben daardoor steun aan elkaar.

Twee verzorgers gaan mee

Twee vaste verzorgers van de gorilla’s begeleiden het transport. Dat is vanwege de hoge intelligentie van mensapen. Ook is het een het feit dat vertrouwde gezichten om de gorilla’s heen heel geruststellend kunnen werken. Het is gebruikelijk dat uitgaande transporten worden begeleid door de vaste dierverzorgers. Burgers’ Zoo heeft dit eerder ook gedaan. Dat was toen, bijvoorbeeld, de orang-oetans naar de dierentuin van Sosto in Hongarije verhuisden en de chimpansees naar Monarto Zoo in Australië zijn vertrokken. De twee dierverzorgers zullen ook tot een aantal dagen na aankomst bij de dieren blijven. Zodoende is de gewenning aan het nieuwe verblijf en de nieuwe verzorgers een stuk makkelijker.

Chinese gorillaverzorgers eerst naar Arnhem

Geruime tijd voorafgaande aan het transport komen bovendien gorillaverzorgers vanuit Nanjing naar Arnhem. Zij maken kennis met de gorilla’s, met de manier van dieren verzorgen in Burgers’ Zoo en met Burgers’ eigen dierverzorgers. Deze uitvoerige planning en voorbereiding vinden plaats om het transport van de dieren zo soepel mogelijk te laten verlopen voor mens en dier. Hierdoor kunnen extra zorg en aandacht gegarandeerd worden voor het verzorgen van de gorillamannetjes.

Bron: Burgers'Zoo

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden