Miljoenensubsidie om onze biologische klok gezond te houden

Foto: Universiteit Leiden

Nederlandse onderzoekers slaan de handen ineen om samen met een reeks maatschappelijke partners onderzoek te doen om de biologische klok gezond te houden in onze moderne 24-uurssamenleving.

Het BioClock consortium ontvangt daarvoor een subsidie van maar liefst 9,7 miljoen euro. Hogeschool van Hall Larenstein in Velp maakt deel uit van het onderzoeksprogramma.

Het is een van de projecten die financiering krijgen binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO), waarvoor het publiek vragen voor de wetenschap kon indienen.

Samenleving en natuur onderzocht

Onze biologische klok raakt verstoord door de 24-uursmaatschappij waarin we nu leven. Met het BioClock consortium gaan onderzoekers zorgen dat de biologische klok gezond wordt en blijft. De plannen bestrijken de hele samenleving: van de gezondheid van mensen tot en met de levende natuur en het behoud van biodiversiteit. Onderwerpen zoals de gezondheidseffecten van ploegendiensten, de biologische klok in het onderwijssysteem, optimale tijden voor immuuntherapie bij kanker en griepvaccinaties, chronotherapie voor depressie, en de gevolgen van lichtvervuiling op insecten en andere lichtgevoelige diersoorten komen allemaal aan bod in het zesjarige onderzoeksprogramma. Hogeschool Van Hall Larenstein zal, in samenwerking met Universiteit Leiden, het onderzoek rondom verschillende vissoorten, op zich nemen.

Concrete toepassingen

BioClock kent internationaal zijn weerga niet in de breedte en toepasbaarheid van het onderzoek naar de biologische klok. Veel van de universitaire consortiumleden hebben bijgedragen aan jarenlang fundamenteel onderzoek naar dit onderwerp. Met de nu toegekende subsidie borduren ze daarop voort en gaan ze werken aan concrete toepassingen voor de samenleving.

Gezamelijke strategie├źn

Met de biologische klok in het middelpunt gaan de partners uit het consortium gezamelijk strategie├źn ontwikkelen om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze planeet en haar inwoners. Penvoerder is Joke Meijer, hoogleraar neurofysiologie aan het LUMC. Naast acht universitaire partners bestaat het onderzoeksconsortium verder uit tientallen leden uit de publieke en semipublieke sectoren en het bedrijfsleven: van het RIVM tot gemeentes en van milieuorganisaties tot arbodiensten.biologische klok

Over Van Hall Larenstein

Van Hall Larenstein is een internationale groene kennisinstelling, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door toegepast onderzoek binnen diverse lectoraten. We leiden proactieve professionals op, die op een verantwoorde en ondernemende wijze een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
Van Hall Larenstein verzorgt diverse bachelor- en (professional) master-opleidingen, associate degrees en cursussen en verricht toegepast onderzoek vanuit onderwijslocaties in Leeuwarden en Velp. Ga voor meer informatie naar www.hvhl.nl.

What do you want to do ?

New mail

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden