Toekomst snelle fietsRoute Arnhem-Dieren

Foto: rheden.nieuws.nl

De gemeenteraad van Rheden heeft op 26 mei besloten het voorstel van het college over de tracé keuze van een mogelijke Snelle Fietsroute Arnhem-Dieren unaniem over te nemen.

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus kon de oorspronkelijke raadsvergadering op 24 maart niet doorgaan.

Leefbaarheid verbeteren

De Rhedense raad heeft als motivatie meegegeven dat het gebruik van de fiets gestimuleerd moet worden. Dat is goed voor gezondheid, milieu, mobiliteit en bereikbaarheid. In participatie met bewoners heeft de raad bij de herinrichting van het centrum van Velp (Hoofdstraat)  meerdere punten meegegeven. De uitgangspunten voor de herinrichting zijn voornamelijk het bevorderen van het fietsgenot, een goede inrichting en de leefbaarheid verbeteren. Ook moet de veiligheid daar aanzienlijk worden verbeterd.

De raad heeft besloten dat:

  1. op basis van de QuickScan Snelle FietsRoute tracékeuze Velp en de uitgevoerde omgevingsanalyse wordt gekozen voor de bestaande rijroute door Velp (Hoofdstraat);
  2. voor het tracégedeelte Velp – Dieren, gezamenlijk met bewoners wordt bekeken of verbreding van de weg mogelijk is. Afhankelijk van dat resultaat wordt voor dit tracédeel al dan niet voldaan aan de kwaliteitseisen van een Snelle FietsRoute.

Samenwerking provincie

De provincie Gelderland heeft op 30 maart aangegeven een pas op de plaats te maken voor het project Snelle FietsRoute Arnhem – Dieren. De provincie gaat de consequenties in beeld brengen wat dit raadsbesluit betekent voor het project Snelle FietsRoute. De resultaten worden voor de zomer verwacht. In een overleg tussen de Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden en de Fietsersbond wordt hier een besluit over genomen.

Wat is een Snelle FietsRoute

Een snelle fietsroute heeft als doel dat fietsers vlot en veilig vanuit verschillende locaties naar hun bestemming kunnen komen. Het voordeel van een snelle fietsroute boven een normaal fietspad is dat je als fietser ‘door kan fietsen. Je hoeft bijna niet te stoppen, geen scherpe bochten te nemen of (onnodig) hellingen te nemen. Hiermee wordt de inspanning van de fietser verlaagd, waardoor het fietsen aantrekkelijk wordt. Snelle fietsroutes leveren tijdswinst op voor de fietser; ongeacht of het een snelle fietser, een e-biker, een ouder op een bakfiets of een scholier op een omafiets is.

Meer informatie

Meer (achtergrond)informatie over de Snelle FietsRoute is te vinden op www.rheden.nl/snellefietsroute.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden