Nieuwe lector Jos Sanders wil doorbraak op Leven Lang Leren

Foto:

13 maart 2018

Kenniscentrum Kwaliteit van Leren kent vanaf 19 februari een nieuw lectoraat. De naam is ‘Leren tijdens de Beroepsloopbaan’ onder leiding van lector Jos Sanders.

Jos Sanders: ‘Het lectoraat onderzoekt kortweg wat leren en ontwikkelen voor mensen tot een positieve of negatieve ervaring maakt en hoe onderwijs en werkomgeving optimaal kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leerervaringen. In het initiële onderwijs, maar zeker ook daarna. 

Leervrees bestrijden

Leerervaringen zouden zo positief moeten zijn dat een leven lang leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is, en individu, organisatie en ook regio zich kunnen blijven versterken. Er zijn nu nog te veel mensen die weinig tot niets op hebben met leren. Vaak omdat ze negatieve ervaringen hebben opgedaan. Iedereen leert dagelijks nieuwe dingen, vaak onbewust, en heeft daar ook geen vervelende bij- of nasmaak bij. 

Leerkracht versterken

Door slim op positieve ervaringen voort te bouwen in het onderwijs, maar ook op de werkplek, kan een doorbraak worden bereikt op leven lang leren. Een doorbraak die nu echt nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen een waardevolle positie kan behouden in de sterk dynamische arbeidsmarkt van de 21e eeuw.’

Grote vragen

Het lectoraat zoekt het antwoord op verschillende vragen.

  • Waarom kijken mensen niet positief terug op opleiding of onderwijs en hoe keer je dat tij?
  • Hoe draag je eraan bij dat mensen hun eigen geleerde lessen ook kunnen uitleggen aan anderen, zodat ze zich bewust zijn van hun leerproces én ze er (eigen)waarde aan ontlenen?
  • Hoe kan het dat werkgevers nog steeds zoveel potentieel in en om hun organisatie onbenut laten?
  • Waarom zit zoveel menselijk kapitaal nog zo lang opgesloten in ‘gouden kooien’ zonder of met ronduit slechte arbeidsmarktperspectieven?
  • Hoe kunnen we in de regio meer duurzaam omgaan met ons menselijk kapitaal en ‘onderwijsafval’ voorkomen? 

Gezamenlijk ontraadselen

Jos Sanders: ‘De antwoorden en oplossingen zoeken we op verschillende niveaus, van individu, werkcontext, onderwijs tot regio. En in verschillende vormen van samenwerking tussen bijvoorbeeld onderwijs, overheid, bedrijfsleven en HR(D)-professionals. De kennis die we opdoen over positieve leerervaringen en duurzame inzetbaarheid krijgt wat mij betreft vervolgens zeker ook een plek in onderwijs, zowel bij de Pabo als bij Opleidingskunde, maar misschien ook wel in de andere (deeltijd)opleidingen. Bijvoorbeeld via een minor Duurzame Inzetbaarheid in samenwerking met collega-lectoren Loek Nieuwenhuis en Annet de Lange.’ 

Onderzoek op de werkplek

Het lectoraat gaat met (onderwijs)instellingen en bedrijven in de regio bekijken hoe een werkomgeving zo kan worden ingericht dat die bijdraagt aan het benutten en ontwikkelen van skills. Het lectoraat vergelijkt daarvoor skills intensieve werkplekken en niet-skills intensieve werkplekken. Daarmee bouwen we onder andere voort op eerder onderzoek in Kenniscentrum Kwaliteit van Leren naar ontwerpprincipes van werkplekleren.

Jos Sanders: ‘Dat levert ontwerpprincipes voor skills intensieve werkomgevingen, die we in experimenten samen vormgeven en onderzoeken op toegevoegde waarde voor leuk(er) en effectiever leren.’ Daarmee sluiten we goed aan bij de nationale en regionale beleidsagenda’s maar ook bij de agenda’s van verschillende, voor de regio belangrijke sectoren, zoals de zorg, onderwijs en techniek.

Lees meer over het lectoraat

Het lectoraat onderzoekt hoe een leven lang leren voor iedereen vanzelfsprekend wordt. Van peuter tot pensioen. Opdat het onze en andere regio’s versterkt.

Lees verder …

Bron: HANnl, Monique Goris

article
39323
13 maart 2018 Kenniscentrum Kwaliteit van Leren kent vanaf 19 februari een nieuw lectoraat. De
https://arnhem.nieuws.nl/lokaal/20180313/nieuwe-lector-jos-sanders-wil-doorbraak-op-leven-lang-leren/
2018-03-13T00:00:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/21/2018/03/14125304/RGF180309-10821.jpg
Lokaal