Scholenwedstrijd over toekomst van Europa start in januari

Foto: Euregio RijnWaal

De Euregio Rijn-Waal roept jongeren uit Nederland en Duitsland in het kader van de Euregionale Scholenwedstrijd op om hun creativiteit de vrije loop te laten. Zij gaan onderzoeken wat Europa voor hen betekent en welke toekomst ze voor Europa voor zich zien.

Aan Nederlandse kant kunnen middelbare scholen uit de regio’s Arnhem-Nijmegen, West-Veluwe, Zuid-West-Gelderland, Noordoost-Brabant en Noord-Limburg meedoen.

Van klaslokaal tot denktank

“In 2022 is het precies dertig jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht gesloten werd en de Europese Unie in haar huidige vorm ontstond. Een goede aanleiding om de toekomst van Europa centraal te stellen in de Euregionale Scholenwedstrijd,” legt projectcoördinator Heidi de Ruiter van de Euregio Rijn-Waal uit. Om kennis te maken met het thema, kunnen de deelnemende klassen eind januari deelnemen aan een tweetalige online workshop. Deze is ontwikkeld door de Europe Direct Information Centers in Nijmegen en Duisburg. “De workshops moeten inspireren, kennis over Europa bieden en de deelnemers de mogelijkheid geven om samen toekomstscenario’s voor Europa te ontwikkelen. Deze kunnen ze vervolgens in hun inzendingen verwerken,” aldus De Ruiter.

Grenzeloos creatief

De scholen mogen deelnemen vanuit het vak Duits respectievelijk Nederlands, maar ook vanuit de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Muziek of Culturele en Kunstzinnige Vorming is deelname toegestaan. Ook wat betreft de vorm van de inzending zijn de scholieren flexibel. Belangrijk is vooral dat de jongeren zich tijdens het maken van de inzending actief bezighouden met Europa, dat ze hun kennis van de buur-taal gebruiken en uitbreiden en dat ze hun ervaringen op een creatieve manier tot uiting brengen. Met behulp van video’s, foto’s of korte verhalen, tekeningen, street art of zelf gecomponeerde songs gaan zij onderzoeken wat Europa voor hen betekent en welke toekomst ze voor Europa voor zich zien.
De Euregio Rijn-Waal organiseert de Scholenwedstrijd samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, en dat al voor de vierde keer.

Aanmeleden, kan ook met Duitse partnerschool

Ook een gemeenschappelijke deelname met een Duitse partnerschool is mogelijk. Aanmelden voor de Euregionale Scholenwedstrijd is mogelijk tot en met 30 december 2021. Vervolgens hebben de scholieren tot en met 15 maart 2022 tijd om hun inzending in te leveren. Tijdens een prijsuitreiking in het voorjaar van 2022 worden de beste inzendingen beloond met mooie prijzen.

Meer informatie

Meer informatie over de deelnamevoorwaarden, workshops en beoordelingscriteria is te vinden op www.euregio.org/scholenwedstrijd.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen